Popüler İçerikler

Pedofoli

Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. Özellikle yetişkin erkeklerde daha çok görülse de çok küçük yaştaki erkek çocuklarda ve ...

Ayak Fetişizm

Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise bazen iç çamaşırı bazende ilgi çeken bir obje olabilir. Fetişizm ile ilgili duyulan objeye karş...

Hipopituitarizm

Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonların salgılanmasını sağlayan organlardır. Fakat hipopituitarizm hastalığı olan insanlarda hip...

Ani Sinirlenme

Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızlanma, göz bebeklerinde büyüme, ateş basması ve bunlarla beraber birden aşırı sinirlilik çı...

Halüsinasyon

Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır. Halüsinasyon gören kişilerin aslında etrafında reel bir durum olmaz fakat kişi etrafında va...

Transseksüel

Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç dünyasında kendini karşı cinse ait hisseder. Bu nedenle dış görünüşleri ile anl...

Kendi Kendine Konuşma

Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın meydana gelmesine neden olan birçok etken vardır. Kimi zaman kişinin çalışma hayatında karşı...

İntihar

İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Kısaca insanın ruhsal ve toplumsal sebeplerin etkisiyle hayatına son vermesi olarak tanıml...

Kendine Zarar Verme

Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum problemi yaşadıklarında, kendi bedenlerini keserek rahatladığını görme haline sık rastlanı...

Psikotik Depresyon

Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik belirtiler sık sık depresif tema ile uyumludur. Başka bir deyişle, suçluluk, yetersizlik, gü...

Akut Şizofreni

Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olmasıdır. Akut şizofreni her toplum ve sınıfta görülebilir. Kadın ve erkek arasında ön...

Fetişizm

Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fetişizm olan kişiler çoğunlukla ayakkabı, iç çamaşırı, eldiven gibi nesneleri veya vücudun el v...

Delüzyonel Bozukluk

Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru olduğuna inanma, hayattaki bazı gerçeklerden doğru olmayan bir takım anlamlar çıkartma gibi yanlış inançlara delüzyon bozukluk adını alır. Delüzyonel bozukluk durumu yaşayan hastaların genellikle ...

Konsantrasyon Bozukluğu

Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görülmektedir. Konsantrasyon bozukluğu eşittir dikkat dağınıklığı ve hiper aktif birey demektir. Genel olarak konsantrasyon bozukluğu kişinin bir iş yaptığında veya bir kitap okumaya çalıştığında ...

Megalomani

Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin meydana getirdiği, büyüklenme egosudur. Megaloman, olmak istediği şeylerin olmaması karşısında içsel olarak beklentiler doğrultusunda dürtüler aracılığıyla hayal dünyasında meydana gelen ...

30 Yaş Sendromu

30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş sendromu genel olarak 25 yaş ile 3 yaşları arasında görülen bir problemdir. 30'lu yaşlar insanlarda, kişiyle bedeni arasında yaşadığı en büyük zorluk dönemlerinden sayılmaktadır. Bu nedenle ...

Yalnızlık

Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işini bırakma, yaptığı işten zevk almamaya başlama halidir. Aslında insanlar bir bakıma kendi kendisini yalnızlaştırır. Bu durum yalnızlıklı bir hastalıktır. Burada yaşanan yalnızlık duygusu ...

Bipolar Bozukluk Testi

Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadır. En doğru yaklaşım kendinizde bipolar bozukluk olduğunu düşündüğünüzde, hemen bir psikiyatrist ile görüşmeli ve kesin tanı konulmasını sağlamanızdır. Ayrıca bu tetkik sırasına sizi yakından t...

A Tipi Otizm

A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden fazla alanda gelişim bozukluğunun olması durumunda söz konusu olmaktadır. Bu gurubun bir diğer adı da atipik yaygın gelişimsel bozukluktur. Bu guruptaki çocuklar tam anlamıyla tanı koyma ...

Ajitasyon

Ajitasyon, ruh bozukluğu sebepleriyle, çevredeki kişilerin davranış ve tutumlarına bağlı meydana gelen, hem davranışsal, hem de ruhsal heyecanlılık şeklinde oluşan aşırı tutarsız davranış şeklidir. Toplumda yaygın görülen ajitasyon, genellikle tek başına ortaya çıkmaz. Hastalarda başka psikiyatrik bozukluklarla birlikte seyreder. Öngörülen a...

Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler

Stres anında vücuttaki değişiklikler, kişilerde çok net bir şekilde dışarıdan fark edilmektedir. Aslında vücutta stresle birlikte görülen değişikliklerin yanında ayrıca bir de vücutta belli olmayan değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişimler, vücutta görülen değişikliklere göre çok daha ciddi etkilerdir. İnsanlarda birçok farklı nedene ...

Sinir Ucu İltihabı

Sinir ucu iltihabı, sinir hücrelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Tıp camiasında hastalık nöropati olarak tanımlanır. Hücrelerde oluşan hasar nedeniyle hastanın vücudunda kızarıklıklar, ciltte döküntü kaşıntı gibi şikayetler oluşur. Hastalık vücudun tüm alanlarında etkili olabilir. Ortaya çı...

Çocuklarda Panik Atak

Çocuklarda panik atak, birdenbire başlayabilen ve bilinmeyen fazla korkunun, zaman içinde tekrarlayan, kişiye fazlasıyla sıkıntı veren, kaygıya, dehşete düşüren korku nöbetleridir. Panik atak yetişkin insanlarda görülebildiği gibi, çocuklarda da fazlasıyla görülür. Bu bir hastalık olarak tanımlanamaz, fakat bir hastalığın belirtisi de ...

Dürtüsellik

Dürtüsellik, kişinin isteklerini erteleme, davranışlarını planlama ya da kendini frenleme gibi konularda yaşadığı zorluk olarak tanımlanabilir. Dürtüsel kişiler attığı adımları, gerçekleştirdiği davranışları genellikle planlamadan, düşünmeden gerçekleştirir, bu konularda oldukça sabırsız davranarak büyük riskler alabilir. Çevre ...

Sadist

Sadist, başkalarına acı vererek kendini zihnen doyuma ulaştıran kişilere sadist denir. Günümüzde saldırgan davranış ve dayatma, güdüsel sadistik eğilimlerinin biçim değiştirmiş hali olarak bilinir. Kişinin başkalarına incitici davranışlar göstermesi, tek başına sadistlik olarak ele alınamaz. Çünkü bu incitici davranışlar, kişinin kendini güv...

Cinsel Kimlik Bozukluğu

Cinsel kimlik bozukluğu, dünyada birçok insanı etkileyen olumsuzluklardan biridir. Kısaca CKB olarak bilinen bu sorun, kadınlarda ve erkeklerde, karşı cinsle olan kuvvetli bağın, kendi cinsiyetinden dolayı duyduğu yüksek stres nedeniyle oluşan bir rahatsızlıktır. Bu problem hem çocuklarda hem ergenlerde hem de yetişkinlerde görülen bir probl...

Asosyal

Asosyal, sosyal olmayan topluma karışmaktan çekinen ve uzak duran kişiler için kullanılan bir terimdir. Asosyal kişiler kalabalık ortamlarda bulunmayı sevmez ve sürekli olarak kalabalıktan kaçmaya uzaklaşmaya çalışırlar. Bir arkadaş çevresi veya ilişkileri olmaz. Sürekli olarak içine kapanık olan ve yalnız yaşayan kimselerdir. Kimsenin olmad...

Somatizasyon Bozukluğu

Somatizasyon Bozukluğu, Kişinin fizyolojik bir rahatsızlığı olmamasına rağmen fiziksel ve bedensel şikayetler ile oluşan kişilerin yaşadığı psikolojik nedenlerden kaynaklanan ve psikolojik bir bozukluk olan somatizasyon bozukluğu, kişinin iş ve günlük hayatını, sosyal aktivitelerini etkileyecek duruma geldiğinde kesinlikle tedavi edilmesi ge...

Şizofreni Testi

Şizofreni testi, kısa anlatımla olmadık yerde olmadık şeyler yapmamıza, anormal davranışlar sergilememize gerçeği ayırt edemememize sebep olan bir hastalıktır. Aslında psikolojik hastalıklar arasında en az ortaya çıkan hastalıklardan biridir lakin yine de bu hastalık bir birey için çok korkutucudur. Bu hastalığın asıl olarak bir beyin hastal...

Aşırı Heyecan

Aşırı heyecan, Heyecanlanmak yünlük yaşantımızda olabilecek bir davranıştır. Fakat bazı zamanlar bizleri olumsuz yönde etkileyebilecek aşırı heyecan durumu günlük yaşantımızda olumsuzluklara neden olabilir. Heyecanlanmak insan oğlunun yaradılışında vardır fakat aşırı heyecan beraberinde sıkıntılar getirebilir. Belirli bir seviyede heyec...

Algıda Seçicilik

Algıda seçicilik, Kişinin etrafı ile ilgili algı durumunu etkileyen psikolojik bir kavramdır. Kişi çevresinde bulunan kişilerden, olaylardan, nesnelerden ve uyarıcılardan birisine veya birden fazlasına dikkatinin yönelmesidir. Kişilerin etrafta birden fazla olan olay veye objelerin içerisinde algılayabildiği şey mutlak kişide daha önce ...

Panik Atak Mide Bulantısı

Panik Atak Mide Bulantısı, Kişinin hiç beklemediği bir durum karşısında vücudun istemsiz olarak kasılması, başın ağrıması ve bu sıkıntılı durum karşısında şiddetli kramplar ile birlikte mide bulantısı görüldüğü gözlemlenmiştir. Tıp literatüründe mide bulantısı bir çok hastalığın oluşmasından dolayı, hasta üzerinde istemsiz olarak gerçekleşti...

Kararsızlık

Kararsızlık, bireyi etkileyen çoğunlukla karşıt; durum, duygu, düşünceler, kişiler yada istekler arasında seçim yapabilme güçlüğü olarak tanımlanır. Yetişkin bir birey karar alma ve almış olduğu kararların sonuçlarına katlanmak hatta bedelini dahi ödemekle hükümlüdür. Yetişkinleri çocuklardan ayıran en önemli şey kendi kararlarını kendilerin...

Atipik Depresyon

Atipik depresyon, Depresyon, yapılan tetkiklerden sonra uyarılara karşı duyarlılığın azalması, kendine güvenin, girişim gücünün, umutsuzluğun ve karamsızlığın güçlenmesi şeklinde ortaya çıkan ruhsal bozukluklardır.Atipik depresyon, major depresyonun bir alt dalıdır, farklı semptomlar gösterir, bir neşe...

Sosyopat

Sosyopat, kurallara veya kanunlara uymayan, hiç hoş davranışlarda bulunmayan, yaşadıklarından ders çıkarmayan kişilere denir. Sosyopat hastaları her an suç işleyebilecek potansiyeldedir. Kişilik bozukluğu vardır. Çevresindeki kişilerin derdine üzülmez hatta dinlemek bile istemez. Çevresindeki hiç bir kurala uymaz. İnsanlara zarar ver...

Deja Vu

Deja Vu, Fransızca kökenli bir kelimedir. Yaşanılan bir olayı daha önce yaşamışsın gibi veya ilk defa görülen bir yeri daha önce görmüşsün gibi bir duyguya kapılmaktır. Bu olay hemen her insanın başına gelmektedir. Bazen yeni gördüğünüz bir insanı sanki yıllardır tanıyormuş gibi bir duygu ya da kapılınır. Bu durum her kesin başına gelebilen...

Paranoid Şizofreni

Paranoid şizofreni, Şizofren hastalıkların en sinsisi olarak tabir edilen bir şizofren türüdür. Paranoid şizofreni hastası olan kişiler kolay kolay anlaşılmayan kendisini iyi gizleyen bir türdür. Paranoid şizofren olan kişiler dengeli görünürler fakat bütün sorunları içlerinde yaşarlar. Bu rahatsızlığa sahip kişiler normal gözüksele...

Ataraksiya

Ataraksiya, kişinin endişelerinden, duygularından ve korkularından arınmış bir durgunluk hali olarak tanımlanır. Epikürcü felsefe dalında ataraksiya, bir birey için mutluluğun tek yolu olarak bilinir. Ataraksiya durumunda kişinin her türlü acıya karşı tepkisiz kalır, korkuları yoktur kişi duygularını yaşamada özgürdür. Ataraksiya sonsuz bir ...

Kronik Şizofreni

Kronik şizofreni, insanlarda psikolojik olarak ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorun, insanlarda an az bir ay içerisinde belirtilerini en az iki kez tekrarlamalarıyla etkili olur. Kronik şizorferini problemi olan insanlarda sürekli olarak varsanılar, konuşma sorunları ve konuşma kalitesi bozuklukları meydana gelir. Bu kişilerde aşırı bir şekil...

Kişilik Bölünmesi

Kişilik Bölünmesi, Psikolojik hastalıkların temelinde stres, travma, maddi manevi olgular yatmaktadır. Bir çıkış noktası bulamayan, çaresiz kişiler bunalıma giriyor ve bu durum kişilik sapmalarına neden olabiliyor. Kişilik bölünmesi kendini çevre, bellek, algı, kimlik gibi duyguların bozulmasıyla belli etmektedir. Özellikle yaşanılan travmal...

Acelecilik

Acelecilik, her hangi bir konuyu tam olarak anlamadan, konuya yeterince hakim olmadan, doğru bildiğini düşünerek hareket etme durumuna verilen addır. Acelecilik genelde kafada başka bir şeylerle yaşanan meşguliyet nedeniyle ortaya çıkar. Tıpkı bir tarafta televizyon seyrederken bir tarafta ders çalışmaya çalışan çocuğun başarısı...

Nevroz

Nevroz, kişinin genelde nedenini bilmediği kendi iç sesi ile topluma ve değişikliklerine ayak uydurmak için kendisiyle savaş verir.Yine nedensiz davranış bozukluklarına ve duygu değişimlerine Nevroz denir. Kısaca nevroz sebebi bulunamayan ruhsal bir hastalıktır. Doktorlar genellikle tam anlamıyla bu hastalığın nedenini bulamazlar.

Depresyon İlaçları

Depresyon ilaçları: Depresyon bir insanın sosyal yaşamında bazı şeyleri severek ve isteyerek yaptığı ve daha sonrasında çevresindeki etkilerden yada hormonal bozukluklardan dolayı artık isteyerek yapmaması haline depresyon denir. Depresyon genetik bir hastalık değildir. Ancak toplumda çok fazla görülen bir rahatsızlıktır. Depresyon sadece be...

Mitomani

Mitomani, kısaca anlatım ile yalan söyleme hastalığıdır. Kişi kendi söylediği yalana inanır. Hasta olan kişi yapmış olduğu hatayı ört bas etmek için sürekli yalan söyleme ihtiyacı hisseder ve bir süre sonra kendi söylediği yalana kendi de inanır. Hasta zaman ilerledikçe vicdanından uzaklaşmaya başlar ve sürekli yalan söylemeye d...

Narkolepsi

Narkolepsi, uyku düzeni dışında yani gece yerine gündüzleri uykuya aşırı düşkün olmayla karakterize olmuş uyku hastalığıdır. Bu nörolojik rahatsızlığın ilerleyen aşamalarında katapleksi, halüsinasyonlar ve uyku felci gibi ciddi sorunlar yaşanır. Bu tür sorunlar genellikle yoğun iş temposuna, genel sağlık sorunlarına bağlandığı için kişiler t...

Katatonik Şizofreni

Katatonik şizofreni, psikomotor belirtiler ile kendi gösteren bir şizofreni türüdür. İlk defa 1987 yılında Karl Ludwing Hahlbaum hastalığı adlandırmıştır. Hastalık psikolojik olarak ortaya çıkabileceği gibi farklı tıbbi nedenlerden dolayı da oluşum gösterebilir. İlk başlarda hastalık yalnızca şizofreniye ait bir hastalık olarak ...

Lezbiyenlik

Lezbiyenlik, Lezbiyenlik bayanların karşı cinse değil hemcinslerine karşı hisler beslemesidir. Bu gerek toplumca gerekse fıtrat olarak hoş karşılanmayan bir durumdur. Bayan bayana cinsellik ve bu konuda bayanların bedensel ve cinsel sağlıkları ile alakalı mitlerin çok bulunduğu bir ülkede yaşamaktayız. ...

Zoofobi

Zoofobi, toplumda en fazla çocuklarda görülen, ancak tüm insanları etkileyebilen hayvan korkusudur. İnsanlarda çocukluk döneminde başlayan bu korku, erişkinlik dönemine kadar etkili olabilir. Hayvanların yaşamın içinde yer alması, toplumda fazla sayıda hayvan bakılması gibi etkenler, zoofobi hastalarında yoğun stres ve yorucu bir yaşamın olm...

Hezeyan

Hezeyan; Belli bir dönemde ve toplum içinde gerçeğe aykırı düşünceyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Hezeyan, delüzyon, peronaya, sanrı terimleriyle de ifade edilmektedir. Bunlar genellikle zihinsel ya da nörolojik hastalık ile birlikte ortaya çıkmış olsa da, belli bir hastalıkla bağlantılı değildir. Fiziksel ve zihinsel pek çok normal ol...

İnsan Psikolojisi

İnsan psikolojisi, Çoğu insan yaratılış nedeniyle zayıf karakterli olabilirler. Her insanın algılaması farklılık gösterir. Kimileri duygusaldır, kimileri çok düşünürler, sessiz sakin insan yapılarına sahip değiller, yalnız kalmayı severler ve gezmeyi sevmezler sürekli arkadaşlarından yakınırlar, sosyal çevreleri çok dardır, kendilerinden çok...

Dürtü Kontrol Bozuklukları

Dürtü Kontrol Bozuklukları, İnsanların yaptıkları her hareketi doğru bir şekilde yönlendiren güçler dürtülerdir. İnsanların hayatını devam ettirebilmek için gerekli olan uyumak, cinsellik ve yemek yemek gibi dürtüleri doyurulamadığı zaman kişide bir huzursuzluk meydana getirir. Dürtü kişinin günlük hayatta yapmış olduğu işlerden keyif almak ...

Hafıza Kaybı

Hafıza kaybı, farklı birçok hastalık hafıza kaybına yol açabilir. Hafıza kaybında çabuk tanı ve düzenli tedavi oldukça önemlidir. Özellikle ileri yaşlarda daha sık rastlanılan ve kişiyi sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Aksiyete bozukluğu, depresyon gibi psikolojik problemlere maruz kalan kişilerde hafıza kay...

Atipik Şizofreni

Atipik şizofreni, şizofreni ile psikotik bozukluklar arasında dalgalanma gösteren, ne tam şizofreni ne de tam psikotik bozukluk teşhisi konulamayan vakadır. Atipik şizofreni sınırları belli olmayan, özgün psikotik bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamayan bozukluklardır. Genelde kadınlarda görülür. Doğum sonrasında ve regl dönemlerinde yaş...

Histeri

Histeri, hislerin yoğun yaşanması olarak bilinen histeri, ani duygusal ve fiziki değişiklikler, taşkınlık, aşırıya kaçma gibi genel olarak abartı gösteren birçok durumu olarak tanımlanan nevrotik bir durumdur. Kökeni Yunanca hysterikos kelimesinden gelir ve ilk olarak adı Hipokrat tarafından verilmiştir.Aslında hastalık ...

Ket Vurma

Ket Vurma; Öğrenmede zihindeki soyut ve genel tasarımı psikolojisi üzerinde durulan ve zihindeki bilgilerin karıştırılması ket vurma olarak ifade edilmekte. Yeni öğrenenler bir bilgiye benzer şekilde eski bilginin var olan duruma göre zihinde karışarak kişinin yanlış bilgi aktarımı yapmasına neden olmaktadır. Ket vurma kavramı aslında günlük...

Nevrotik

Nevrotik, kişinin duygu bozukluğu nedeniyle aşırı derecede şefkat istemesine, herhangi bir şeye odaklanma zorluğu çekmesine, güvensizlik duymasına, etrafına karşı düşmanca ve saldırgan bir tutum içinde olmasına, anormal kabul edilen seks davranışlarında bulunmaya, kin ve nefret gibi duygularla kendini başkalarından ayıracak davranışlarda bul...

Atipik Otizm

Atipik Otizm, sosyal iletişim de bulunamama, etkileşime geçememe, uygun davranışların uygulanmasında gecikme, dilin kullanıma açılımı gibi yapılması gereken davranışlarda gecikme ve sapmaların yaşanmasına atipik otizm denilmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluk yaşayan çocuklar belli bir teşhis konulamadığı, fakat çocuk pek çok al...

Fonolojik Bozukluk

Fonolojik Bozukluk, bir dilde bulunan konuşma sesleri, bu konuşma seslerinin birleştirilmesi ilgili kuralları içeren ve bu sesleri inceleyen bilim dalına fonoloji denir. Bir dilde bulunan en küçük ses yapılarına ise fonem adı verilir. Gelişmiş fonolojik konuşma özelliklerini edinmeye ise fonolojik gelişim denir. Bu konuşma özellikle...

Nemfomani

Nemfomani, kadınların aile yapısının, yaşının ve psikolojisinin tersine hareket etmesi, farklı erkeklerde cinsel ilişkide bulunma isteğinin olması, aşırı cinsel isteğin olmasıyla karakterize olmuş cinsel işlev bozukluğudur. Bu sorun kadınlarda cinsel taşkınlığa, cinsel doyumsuzluğa kadar gidebilir. Bir hastalık olarak kabul edilen kompulsif ...

Parafili

Parafili, Psikolojik insan davranışlarının alt bölümü olan parafili, cinsel sapkınlıklar olarak tarif edilmektedir. Orgazm ve uyarılma yaşamak için normal olmayan, alışılmadık denemeler ve eylemler, cinsel uyarıyı tekrarlayan yoğun ve karmaşık cinsel uyarı, çeşitli fantaziler ve kendisini bu fantazi ve davranışlara zorunlu hissetmesi ile ort...

Sinir Krizi

Sinir Krizi; kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözünün hiçbir şeyi ve hiç kimseyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en büyük nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara neden olan bir durumdur. Sinir krizine giren kişi o anda hem kendisine hemde e...

Nevrasteni

Nevrasteni, sinir zafiyetidir. Vücuttaki sinir sistemi fonksiyonlarında meydana gelen aşırı çatışma nedeniyle kaynaklanan zayıflık, bitkinlik durumudur. Hem vücudun, hem de zihnin aşırı yorgun düşmesi sonucunda nevrasteni meydana gelir. Toplumda görülen ruh hastalıkları arasında en yaygını budur. İlk kez bu hastalığın tanımı 1869 yılında Dr....

Hipomani

Hipomani, kişinin psikolojik veya fiziksel olarak fazla enerjik olmasıyla birlikte şiddetli bir ruh halinin olmasıdır. Fakat bu şiddet manideki kadar çok aşırı değildir. Hipomani süreci dört gün sürmektedir. Bu süreçte hasta gün boyunca taşkın, fazla, kabarmış ve hızlı öfkelenip ardından neşelendiği bir duygu değişimi yaşamasıdır. Anc...

Sinestezi

Sinestezi, Yunanca kökenli bir kelimedir. Sinestezi’yi “birleşmiş duyular” olarak tanımlamak mümkündür. Sinestezi hastalarında bir duyunun uyarımı başka bir duyuyu da harekete geçirmektedir. Bir başka anlatımla, sinestezi hastalarının renkleri görmeleri, işitme duyusunu da harekete geçirebildiğinden dolayı renkleri duyabilirler. Yani ...

Melankoli

Melankoli, kişinin tüm düşüncelerinde sıkıntı, mutsuzluk, keder gibi etkenlerin ağır basmasıdır. Zamanla psikolojik bir hastalık halini alır. Her yaşta görülebilir fakat erişkinlik dönemlerinde daha fazla görülebilir. Erkeklerde görüşebildiği gibi çoğunlukla kadınlarda daha fazla rastlanılan bir hastalıktır. Özellikle adet, hamilelik ve emzi...

Aşırı Sinirlilik

Aşırı Sinirlilik, Bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatri bir bozukluk alarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatri bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıkları sinirli olmasına sebep olan en büyük faktördür. İnsanlarda sıkça duyulan kan beynime sıçradı gibi ifadeler sinir...

Bağlanma Korkusu

Bağlanma korkusu, Bir çok kişi hayata çoğu şeyden mahrum kalarak yaşamaktadırlar. Yada bir çok şey hayatlarında yarım kalmaktadır. Bunların sebepleri çoğu zaman kaygı ve korkulardır. Bu korkuların başında bağlanma korkusu, kaybetme korkusu gibi korkular yer almaktadır. Bu korkular insan hayatında bir çok olumsuzluklara yol açmaktadır. Örneği...

Paranoya Tedavi Yöntemleri

Paranoya Tedavi Yöntemleri, Bu hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Hastalığı tanımak en doğrusu olacaktır. Rahatsızlığın giderilmesi için yapılan belirtilerini en aza indirmek olup yöntem olarak bütün kişilik bozuklukların tedavisinde olduğu gibi en temel ve birincil yöntem psikoterapidir. İlaç tedavisi (farmakotrepi) ise ikincil teda...

Homofobi

Homofobi, eş cinsel kişilere yada eş cinsellik kavramına karşı duyulan nefret, hoşnutsuzluk ve korku halidir. Eş cinsellik aynı cinsiyetteki kişilerin birbirlerine karşı hissettikleri romantik ve cinsel çekimdir. Homofobi davranışlarını sergileyen kişilere homofobik ismi verilmektedir. Bu davranışlarda bulunan kişile...

Psikosomatik

Psikosomatik, yaşadığımız stres ya da içsel sıkıntıların bir şekilde dışa vurumudur. Bedensel şikayetlerle ruhsal sıkıntılarla arasında bağlantı çok öteden beri bilinen bir gerçektir. Bedensel hastalıklarla kendini gösteren ve psikolojik sebeplerle ortaya çıkan hastalıklara psikosomatik hastalıklar denir. Gü...

Dengesizlik

Dengesizlik, nörolojik bir hastalıktır. Beyne giden denge sinirlerinin hasar görmesi veya beyne yanlış iletilerde bulunması sonucu ortaya çıkar. Beynimizdeki ana denge merkezi, beyin sapı ve beyincikte bulunan denge merkezi sinir hücrelerinden oluşur. Burada bulunan merkezlere iç kulak ve omurilikte bulunan denge ile ilgili sin...

Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon bozukluğu, ülkemizde dahil birçok ülkede sık karşılaşılan bir problemdir. İnsanlarda fiziksel olmayan, ruhsal özellikler taşıyan bir hastalıktır. Bu nedenle konverisyon bozukluğu olan insanlarda fiziksel bir hastalık aranmaz. Konversiyon bozukluğu, insanlarda farkı ruhsal sorunların, fiziksel sorunlara dönüşme hali olarak bilinme...

Maskeli Depresyon

Maskeli Depresyon, Çöküntü durumu olarak bilinen depresyon, hayatın hemen hemen, her döneminde herkes tarafından yaşanabilen bir durumdur. Duygusal, davranışsal, fiziksel ve zihinsel bir takım değişikliklerle kendini gösteren depresyonun en net özellikleri arasında, hayattan keyif alamama, kendini değersiz görme, yetersiz ve çaresiz hissetme...

Okuma Bozukluğu

Okuma bozukluğu, bir başka adıyla tıbbi alanda disleksi olarak bilinen bir problemdir. Daha çok çocuklarda karşılaşılan bu problem, bazen yetişkinlerin küçüklüğünden kalarak ileri ki zamanlarda da görülebilmektedir. Okuma bozukluğu olan insanlarda başta uzun yazılar olmak üzere herhangi bir yazının okunması sırasında belirgin hatalar meydana...

Hipokondri

Hipokondri, toplumda hastalık hastası ya da sağlık fobisi olarak da bilinen hipokondri, kişide kötü bir hastalığa yakalanacakmış korkusu uyandıran ciddi bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığa maruz kalan kişiler hipokondriyak olarak tanımlanır. Hasta, şiddeti çok hafif seyreden her hangi bir fiziksel belirtiye karşı aşırı uyarı göster...

Gelotoloji

Gelotoloji, psikolojinin gülmeyi inceleyen bir dalıdır. Böyle bir bilim dalının oluşturulması, gülmenin insanlar için tıbbi açıdan faydalı olmasındandır. Bir kişinin gülmesi, gülmesini sağlayan etkenler biyolojik açıdan sağlığa yararlı etkiler yapmaktadır. Gülme insan vücudunun çeşitli uyaranlara karşı verdiği pozitif bir tepkidir. Gülme ins...

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğu, kişinin anlamsız bir şekilde kaygı, korku ve endişe yaşaması olarak tanımlanan bir hastalıktır. Kişinin yaşadığı kaygı, endişe günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyerek, yaşamsak faaliyetlerini sürdüremeyecek boyutlara ulaşabilir. Yaygın aksiyete hastalığı olan kişiler en ufak bir olay karşısında bile...

Saplantı

Saplantı, psikoloji dalında incelenen saplantı diğer bir adı ile takıntı insanların saplantı içerisinde olmaları belirli düşünce, his ve davranışları sürekli tekrarlamaya saplantı denir. Bu durumda olan saplantı hastalığının pençesinde olan kişilerde sürekli yaşadığı durumlara takılan, olaylara yoğunlaşmaktan uzak duramayan gereksiz y...

Dirsekte Sinir Sıkışması

Dirsekte Sinir Sıkışması, Dirsek üst kol ve ön kolun birleştiği alana denir. Dirsek 3 kemikten oluşan bir eklem parçasıdır. Humerus, Ulna ve Radi bu kemik parçaları paralel olarak ön kol ve el bileği ile pazu arasında bulunmaktadır. Bu eklem iki yöne hareket eden bir menteşe tarzındadır. Olecranon dirseğin ucuna denmektedir. ...

Kaçış Sendromu

Kaçış Sendromu, Kaçış sendromu isimli hastalık, damarlardan protein, mineral ile suyun sızması olarak tanımlanan ve hastada kanın yoğunlaşması, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler görülmesine sebep olan bir hastalıktır. Kaçış sendromu tekrar eden şoklar şeklinde ortaya çıkmakta ve daha öncesinde de kendini grip hastalığındaki gibi hal...

Utangaçlık

Utangaçlık, utangaçlık duygusu insanların sınırlı sosyal ortamlarında yaşadıkları uzun süreli sorunlar oluşturmuş olmasaydı fazla problem edilmezdi. Utangaç insanlar girdikleri sosyal ortamlarda tedirginlik duyarlar, başkalarıyla ve ayrı iken sürekli olarak hal ve davranışlarıyla ilgili endişe yaşarlar. Bazı kişilerde ise utangaçlık sürekli ...

İrade

İrade, İnsanoğluna özgü bir kavram olmakla birlikte irade iki bölümde incelenir; İnsanın bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüne irade denir. Aynı zamanda istek ve dilekleri dir. Kişilerin niyet, arzu ve amaçlarını kontrol altına alma ve tutabilme gücüne özgür irade veya erkin irade denir. Herhangi bir zorlama yada...

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Dissosiyatif kimlik bozukluğu, insanlarda çoğul kişilik bozukluğu olarak bilinen bir sorundur. Direk olarak kişinin psikolojisine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Bu hastalığın bulunduğu kişiler, kendilerini birçok farklı kimlikte sanırlar. Yani bu kişilerin birçok ismi, birçok adı ve birçok yaşı olduğu sanılır. Bu kişiler, birbirl...

Cinsiyet Değiştirme

Cinsiyet Değiştirme, erkekse kadına, kadın ise erkeğe dönüşme işlemidir. Bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı prosedürler vardır. ilk olarak hukuki prosedür dür. Cinsiyet değiştirmek isteyen hasta eğer kimliğinin değişmesini de istiyorsa öncelikle mahkemeye başvurur. Bu başvuru üzerine hakim hastanın bu değişim...

Çocuklarda Unutkanlık

Çocuklarda unutkanlık, öğrenilen yepyeni bir bilginin hatırlanamaması, eşyaların yerini unutma, ödevlerin unutulması veya okul otomobil ve gereçlerini mağlubiyet çocuklarda en yaygın rastlanan unutkanlık belirtileridir. Genç ve ergenlerin ders başarısını etki eden çok fazla neden yer almaktadır. Burada öğrenci, içerisinde bulunduğu aile...

Bunalım

Bunalım, aslında özellikle ergenlik dönemlerinde başlayarak insanlarda görülen bir durumdur. Direk olarak kişinin psikolojisiyle alakalı olup birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu gibi sorunlara aslında hastalık olarak bakılabilir. Çünkü bunalım gibi psikolojik problemler, tedavi edilen ve edilmesi gereken sorunlardır. Günü...

Dismorfik Bozukluk

Dismorfik Bozukluk, Bu kişilik bozukluğu belirgin bir durum olup, bu durumda olan kişiler kendi vücutlarının dış görüntüsü ile ilgili hayali bir kusur yaratıp, bununla takıntı halinde uğraşırlar. Eğer bu kişilerin vücutlarında önemsenmeyecek kadar küçük bir kusur var ise sıkıntının şiddeti daha fazla olur. Dismorfik bozukluk rahatsız...

Kontrolü Kaybetme Korkusu

Kontrolü kaybetme korkusu, Kalp atışlarının hızlanmasıyla beraber, aşırı kaygılarla kendini gösteren, panik atak belirtileri arasında yer alan bir hastalık çeşididir. Bu belirtiler, genellikle, terleme. titreme, nefes alıp vermekte zorlanma, gözlerde karıncalanma ve göğüste sıkışma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler kişiyi b...

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğu, Kişinin aşırı duygusallık, dikkatleri üzerine toplamak ve çevresinin onayını görme ihtiyacı ile oluşan histrionik kişilik bozukluğu, genellikle ergenlik dönemlerinde oluşan bir zihinsel rahatsızlıktır. Histrionik kişilik bozukluğu durumu yaşayan kişiler kendine ait kişisel durumları gerçek bir biçimde değerlendi...

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik kişilik bozukluğu (NKB), bir insanın fazla biçimde şahsi yeterlilik, kuvvet, prestij ve kendini kudretli görme ile zihinsel olarak yoğun olup bu vaziyetin kendisine ve başkalarına verdiği yıkıcı hasarı görememesine neden olabilen bir kişilik bozukluğudur. Tahmini olarak bir toplumda görülme sıklığı % 1 oranındadır.. İlk defa...

Psikotik

Psikotik, gerçek dışı düşüncelere sahip kişilerin yaşadığı, ciddi ruh bozukluklarının tümüne verilen isimdir. Psikotik bozukluk genelde kronik bir durumdur ve sinsi bir şekilde başlayıp daha sonra belirgin şekillerde devam eder. Özellikle genç yaşlarda görülür. Erkeklerde genelde 10'lu yaşların sonunda, bayanlarda ise yirmili yaşla...

Bağımlı Kişilik

Bağımlı Kişilik, Başka birinin yardımı desteği olmadan hiçbir şey yapamama durumdur. Bu durum kişinin başka birisi tarafından korunma ihtiyacı duyması, bağımsız olarak herhangi bir iş yapmaktan çekinmesi durumu barındırır. BelirtileriBağımlı bireyler tek ve yalnız kalmaktan aşırı derece...

Bulimia Nervoza

Bulimiya Nervoza, Yemek yeme bozukluğu hastalığı olan bulimiya nervoza, kişinin yemek yedikten sonra kilo almayı engellemek amacıyla kusması veya laksatif kullanması gibi davranış bozukluklarına yol açan bir hastalıktır. Bulimia nevroza psikolojik bir kontrolsüzlük durumudur. Bu hastalığı yaşayan kişiler vücut ölçüleri ile gurur duyulmasını...

Algı

Algı, psikolojide ve diğer bilişsel bilimlerde duyusal olan bilgilerin alınması, yorumlanabilmesi, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Algılar duyu organlarımızın fiziksel bir şekilde uyarılarak sinir sistemimizde sinyaller oluşturması ile olur. Algı bir anlamda da insanın gördüklerini duyduklarını anlamlandırabilmesidir. Algının oluşa...

Hastalık Hastası

Hastalık hastası, (Hipokondriyazis) olan kişiler bedensel hastalığı olmadığı halde sürekli bedensel bir hastalığı olduğuna dair kaygıların olduğu bir tablodur. Temel belirti sürekli hastaymış veya her an hasta olacakmış kaygısı ve endişesi vardır. Bu belirtiler şizofreni, poronoyit durumlar depresyon gibi rahatsızlıklarda da görülebilir. Fak...

Depersonalizasyon

Depersonalizasyon; Bu rahatsızlık herhangi bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanamayan ve kişide sıkıntılara neden olan bir rahatsızlıktır. Saptanan olgularda kişi ani ve geçici özellikte olan kişisel gerçeklik duygularında değişimler ortaya çıkar. Kişi kendini üçüncü bir şahıs gibi dışarıdan izler. Kişinin rüyadaymış gibi hissetmesine neden o...

Obsesyon

Obsesyon, Spiritüalizmde, ruhbilimde ve psikolojide ayrı kavramların ifadesi için kullanılan obsesyon halk dilindeki anlamı ile takıntıdır. Psikolojide, kişinin kendi isteği dışında aklına gelen ve rahatsızlık duymasını sağlayan düşüncelere obsesyon ya da takıntı adı verilmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluk<...

Unutkanlık Duası

Unutkanlık Duası, Birçok hastalıklarda kullanılan dua klasik tıpta çaresi bulunamayan bazı rahatsızlıklarda bu yola başvurmak daha doğru olacaktır, Dua hastanın iyileşmesi için umut niteliğindedir. Duanın bazı hastalıklar için büyük faydaları vardır. Daha çok psikolojik sorunların ortadan kaldırılmasında dua büyük rol oynar ve klasik t...

Sinir Krizi Belirtileri

Sinir Krizi Belirtileri, Sinir krizi bireyin çok sinirlenmesi ve kendini kaybedecek kadar gözünün bir şey görmemesi haline denilmektedir. Stres, sinir krizi geçiren insanların en büyük sebebidir. Sinir çoğunlukla zararlı sonuçlara sebep olan bir haldir. Sinir krizi geçiren kişi o durumda hem kendi bedenine hem de çevresinde kim varsa ...

Paranoya Nedir

Paranoya Nedir, Kişide görülen sürekli endişe ve panik halidir. Paranoyak olan kişiler en ufak şeylerden bile korkuya kapılırlar. Sürekli kötü bir şeyler olacakmış gibi vesvese yapıp, hayatı kendilerine ve çevresindeki insanlara dar ederler. Her zaman en kötü ihtimali düşünüp içten içe kendilerini yerler. Bu korkular ve endişeler netice...

Dissosiyatif

Dissosiyatif, kelime anlamı olarak çözülme olan dissosiyatif ruhsal anlamda sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Hastalık farklı ruhsal sıkıntılar ya da travmatik olaylar nedeniyle kişide bellek, bilinç ve kimlik sorunlarının yaşanmasıyla ile ortaya çıkar.Dissosiyatif bozukluk olan hastalarda yapılan incelemelere rağmen...

Empati

Empati, Empati kişilerin kendileri yerine bir başkasını koyarak koymuş oldukları kişinin. Düşüncelerini,duygularını doğru bir şekilde hissetmesi ve empati kurduğu kişiye bu durumu geçirmesidir. Eğer bir kişi ile empati kuracaksan önce o kişinin bakış açısı ile bakmalı, onun gibi olayları yaşamalı ve algılamalıdır. En etkili empati yolu bu d...

Kişilik Kuramları

Kişilik Kuramları, Her insan başka insanları sevmede etkili olabilen bir çok kişilik özelliği sıralayabilir. Başka bir deyişle, başka değişkenlerin eşit olması şartıyla, dürüst insanları dürüst olmayanlardan, yardım sevenleri yardım sevmeyenlerden, arkadaş canlısı olanları olmayanlardan, nazik olanları kaba olanlardan hem kolayca ayırt ed...

Biseksüel

Biseksüel, hem kadınlarda hem de erkeklerde karşılaşılan cinsel bir sorundur. Aslında bazı insanlara göre biseksüellik bir sorun değil aslında alışılması gereken önemli bir durumdur. Biseksüellik, direk olarak bazı insanların duygularıyla ilgilidir. Bu kişiler hem kendi cinslerine hem de karşı cinslere karşı ilgi duyarlar. Bu nedenle biseksü...

Paranoya Belirtileri

Paranoya Belirtileri, paranoya karışık ve belirsiz duygular sergileyen ruhsal bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın en belirgin belirtileri kişinin yaşadığı hezeyanlardır. Bu ruhsal rahatsızlıkta kişi kendisine eziyet ve haksızlık yapıldığı düşüncesine kapılır ve bu kötülüğü kendisi için en yakını yapabileceğin yanı sıra herkeste...

Kolda Sinir Sıkışması

Kolda sinir sıkışması durumu, farklı belirtiler vererek kendisini ortaya çıkaran ve insanlarda kontrol altına alınmadığında ciddi rahatsızlıklar veren bir durumdur. Bu durum hemen hemen her yaşta görülebilecek bir durumdur. Bu nedenle kimi zaman çocuklarda bile kolda sinir sıkışması görülebilir. Genellikle doktorlar koldaki sinir sıkışmaları...

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Yaygın Gelişimsel Bozukluk, İlerlemiş ve karmaşık bir yeterli gelişememiş beyin olarak tanımlanan bir guruba verilen genel isim olan yaygın gelişimsel bozukluk gurubunda yer alan bozukluklar şunlardır; Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) ya da yaygın gelişimsel bozukluk ileri seviyelerde ve karmaşık bir beyin gelişim yetersizliğ...

Parafili Nedir

Parafili nedir, cinsel uyarılma ve hazzın, yoğun fantezi, anormal cinsel arzularla alışılmışın dışında yapılmasıyla oluşan sapkın bir davranış biçimidir. Parafili bir nesneyi ya da bir davranışı içerebilir. Parafilide bir uyaranın olması, cinsel uyarılma için yeterli gelmektedir. Bir davranışın parafili olabilmesi için kişinin tekrarlayıcı v...

Elem

Elem; dert, keder, hüzün, gam, üzüntü, acı, sızı gibi anlamlar taşımaktadır. Elem, zaman zaman birçok şirin de ilham kaynağı olmuştur. Hatta kimi şairler elemsiz geçirdikleri bir gün için kendini ziyanda sayarlarmış. Gerçi şairlerin hayal dünyaları çok farlı ve geniştir. Onların bir çoğu, dertleri elemleri adeta zevk edinmişlerdir.<...

Gizli Depresyon

Gizli Depresyon, Depresyon yaş, meslek, toplumsal vaziyet, soy sop ve dinsel inanç ayırt etmeksizin, herkesin başına gelebilecek ve sıklıkla karşılaşılabilen bir rahatsızlıktır. Depresyonda görülen şikayetlerin daha hafif şiddette meydana geldiği, fakat uzunca süre aynı ritmde devam ettiği bir psikiyatrik hastalıktır. Birey çoğu zaman h...

Stres Kırığı

Stres Kırığı, aşırı kullanım sonucunda tekrarlanan darbeler maruz kalmış kemiklerde oluşur. Bu kırıklar çok küçük düzeyde kırıklardır. Stres kırıkları genellikle ayak tarak kemiklerinde ve kaval kemiğinde görülmektedir. Bu kırıklar genellikle uzun süre ayakta kalarak çalışan bireylerde olur. Stres Kırığı normal kırıklar gibi değildir...

Narsizm

Narsizm, oldukça sık karşılaşılan bir kişilik bozukluğu durumudur. Kişilerde hem ruhsal problemlere hem de ilişkisel sorunlara sebep olmaktadır. Bu bozukluğu önemli kılan diğer husus ise kişinin kendisinin durumunu fark edememesidir. Kısacası narsizm kişiye ve çevresindekilere pek çok açıdan zarar vermesi gibi nede...

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu, insanlarda psikolojik olarak meydana gelen bir problemdir. Bu sorunun var olduğu kişilerde başta davranış bozuklukları olmak üzere birçok farklı belirti meydana gelir. İnsanlarda ergenlik dönemlerinde antisosyal kişilik bozukluğu çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu hastalık, hem gençlerde hem de yetişkinler...

Kaybetme Korkusu

Kaybetme Korkusu, İnsanların sahip oldukları şeyleri, kaybetmek istemedikleri zamanlarda yaşanan bir duygu biçimidir. İnsanların yaşamakta olduğu, en büyük korkular arasında yer alır. Bu durum ellerinde olan mutluluğu kaybetme düşüncesi, yalnız kalmak istememeleri ve sevdikleri kişiden, uzak kalmak istemediklerinden ötürü ortaya çıkabilmekte...

Psikolojik Tedavi

Psikolojik tedavi, kişilerdeki ruhsal hastalıkların teşhisinden sonra uygulanması gereken tedavi yöntemidir. Tedavi sırasında çeşitli ilaçlar ve psikoterapi yöntemleri kullanılır. İnsanların çoğunluğu ruhsal hastalıkların tedavisi sırasında ilaçların geçici bir iyileşmeye neden olduğuna, psikoterapi yöntemlerinin hastalığı kökten iyileştirdi...

Klostrofobi

Klostrofobi, herkeste olabilecek kapalı yerde kalma korkusu olarak adlandırılan psikolojik bir hastalıktır. Klostrofobi hastalığı bulunan kişiler kapalı, dar küçük alanlarda, asansörde kalmaktan korkan kişilerdir. Bu alanlarda nefes alamayacaklarını düşünerek boğulma hissi ya da panik atak geçirme olasılıkları artmaktadır. Bu kişiler bir yer...

Antidepresan

Antidepresan, Depresyon çağın hastalığı haline geldi. Depresyonda olan kişi sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Bu hastalıkta diğer hastalıklar gibi ilaç ile tedavi ediliyor. Antidepresan ilaçları depresyon teşhisi konulan her insanın kullandığı ilaçlardır. Antidepresan depresyon rahatsızlıklarını dindirmek için kullanıl...

Duygular

Duygular, insanların davranışlarına kişiliklerine yön veren ruh halleridir. İnsan mutlu olduğu zaman çevresine pozitif yaklaşırken, güler yüz gösterirken hüzünlü ya da üzgün olduğu bir zaman karşıdakilere sert ve kaba davranabilir. Kişinin ruhsal durumunu yansıtır duyguları. Ruhsal durumu nasıl ise ona göre bir duygu içerisine girer. İnsan d...

Düzen Hastalığı

Düzen hastalığı, bir anksiyete hastalığı olarak bilinir. Obsesif kompulsif sorun olarak tanımlanan bu rahatsızlıkta tekrarlayan davranışlar ve düşüncelerle kişiyi döngüsüne hapseden, kısıtlayan bir vaziyet meydana gelmektedir. Bu hastalığı meydana gelen bireyler denetim altına alamadıkları yenilenen ve baskı yaratan obsesyonlarla huzurs...

Mani Hastalığı

Mani hastalığı: Yani bipolar bozukluk halk dilinde manik depresyon denilen psikolojik bir rahatsızlıktır. Kişinin duygu halinin iniş çıkışlarla ve ataklarla seyreden ruh hali bozukluğudur. Mani hastalığını bir çok kişi şizofreni ile karıştırabilir fakat birbirinden faklı bir rahatsızlıktır. Mani hastalığı şizofrenin aksine tam düzelmeler ve ...

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon denilen kişinin istese de engel olamadığı, düşüncelerinden uzak tutamadığı fikirlerin, kompulsiyon adı verilen tekrarlayıcı davranışlarla, zihinsel eylemlerle ortaya çıkan ruhsal bir rahatsızlıktır. Gerçek bir takıntı hastalığı olarak kabul edilebilir. Bu hastalar günlük yaşamında endişelerle, evhamlarla,...

Duygudurum Bozuklukları

Duygudurum Bozuklukları, bu hastalık çoğunlukla kişinin kendi duygularındaki temel bozukluklar olarak kabul edilmektedir. Duygudurum bozukluğu genellikle iki temel ana başlık altında görülmektedir. Birincisi kişinin kendisini oldukça neşeli hissetmesi (duygunun çizgi üzerine çıkması) diğeri de keder (duygunun çizginin altına inmesi) yönünden...

Eleştiri

Eleştiri, şiir, roman, hikaye, film, resim, gibi bir sanat veya düşünce eserinin, güçlü ve zayıf yönlerini ile gerçek değerini belirleme amacı ile yapılan yazı türlerine '' eleştiri'' (tenkit) denir. Bir kişinin kendi eleştirisini yazarken ortaya koymuş olduğu esere özeleştiri' denir. Eleştirinin asıl amacı, iyi ve güzel olan ...

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu, Dış çevrede meydana gelen olaylara hiçbir tepki göstermeyip tepkilerini kendi iç dünyalarında yaşayan, herkes tarafından sevilmediğini ve dışlanacağını düşünüp hiç kimseyle ilişki kuramayan, kendi aleminde yaşayan insanların yaşadığı bir kişilik bozukluğu olan şizotipal kişilik bozukluğu yaşayan kişiler günlük ak...

Bipolar Affektif Bozukluk

Bipolar affektif bozukluk, kişilerde meydana geldiği zaman, kişilerin duygularında aşırı bir yükselme görülür. Bu yükselmelerin şiddeti o kadar fazladır ki, kişide çöküşler meydana gelir. Kişideki duygusal çöküşler sürekli olarak yükselir ve tekrar çöker. Bu durum psikolojik olarak kişinin çok büyük zarar görmesine neden olmaktadır. İnsanlar...

Asperger Sendromu

Asperger sendromu, başlangıcı çocukluk dönemini olan, çocuklarda otizm kadar etkin şekilde görülen gelişimsel bozukluktur. Bu rahatsızlığın belirtileri arasında, hastaların kendi yaşıtlarıyla iletişim kuramaması, sözel dışı iletişimde yaşanan sorunlar, karşıdakilerin yaptıklarına duygusal karşılık verememe, kendi başarılarını başkalarıyla pa...

Çoklu Kişilik Bozukluğu

Çoklu kişilik bozukluğu, kişinin bilinç düzeyinde farklı en az iki kişiliğe sahip olması ve kişilikler arasında geçişler yaşaması durumuyla bilinen psikolojik hastalığa çoklu kişilik bozukluğu denmektedir. Genellikle bir travma veya sarsıntı sonrası ortaya çıkar. Bilincin yeni oluştuğu çocukluk döneminde sıkça görülmektedir. Bu tramva...

Karanlık Korkusu

Karanlık korkusu, günümüzde başta çocuklar olmak üzere birçok kişide bulunmaktadır. Bu kişiler karanlık alanlarda oldukça ciddi derecede etkilenerek sorunlar yaşarlar. Bu nedenle bazı insanlar panik nöbetleri bile geçirebilmektedir. İşte sorunun bu kadar büyük olması durumlarında insanların tedavi görmesi gerekebilir. Karanlık korkusu aslınd...

Çocuklarda Şizofreni

Çocuklarda Şizofreni, Şizofreni hastalığının çocuklarda ne zaman başladığını bilmek gerekir. Bundan dolayı önlemleri en başta alabiliriz. Şizofreni, bir beyin rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık bireyleri gerçek dünyadan ve bireyler arası ilişkilerden uzaklaştırır. Şizofreni olan insanların düşüncelerinde, duygularında ve yaptıkl...

İnsomnia

İnsomnia, uykuya başlayamama veya uykuyu devam ettirememe hastalığına insomnia denir. Aslında çoğu insan hayatının belli döneminde uykusuzluk problemi ile karşılaşmıştır. Ancak her uyuyamama problemi insomnia hastalığı olduğu anlamına gelmez. Bunun için belli kriterlerin görülmesi gerekir. İnsomnia hastalığı, kronik olarak %10 ...

Nomofobi

Nomofobi, Gelişen teknolojik gelişmeler her ne kadar insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor olsa da olumsuz yanları da bulunmaktadır. Yeni teknolojik gelişmeler bireylerin hayatlarını etkileyecek yeni fobileri de beraberinde getirmektedir. Nomofobi de teknolojik gelişmeler sonucunda insanlarda ortaya çıkan bir fobi türüdür. Nomofobi k...

Distimik Bozukluk

Distimik Bozukluk, Kronik bir şekilde ilerleyen ve fazla belirti göstermeden devam eden bir depresyon türü olan distimik bozukluk birçok insan da görülmesine rağmen zor teşhis koyulan ve bu nedenle doğru tedavi edilemeyen bir hastalıktır. Uzun süre devam eden distimik bozukluk kronik depresyon olarak da bilinir ve bu hastalığa hastalığın sin...

Ağır Depresyon

Ağır Depresyon: Depresyon günümüzün yaşam sorunlarının neden olduğu çöküntü ruhsal bozukluktur. Ağır depresyonda olduğu bilinmesi için yaşam tarzında olan değişiklikler takibe alınır ve hastalığın süreci takip edilir. Ağır depresyondaki hasta bir psikiyatriye gitmeyi istemez ben hasta değilim deli miyim der. Ağır...

Hamilelikte Panik Atak

Hamilelikte panik atak, çoğu anne adayında etkili olan bir durumdur. Hamilelik kadın açısından oldukça özel bir süreçtir. Hem fiziksel anlamda, hem de ruhsal anlamda kadının bedeninde önemli değişimler meydana gelmektedir. Bir anda hormon seviyelerinde yükselme olması, kadınlarda duygusal salınımlar ile iniş çıkışlara yol açar. Bunun yanında...

Paranoyak

Paranoyak, günümüzde psikolojik rahatsızlığı olan insanlara söylenmektedir. Bu nedenle insanlarda fiziki olarak paranoya hastalığının olduğu anlaşılamaz. Paranoyak insanlarda, başka insanların kendisine düşman olarak yaklaştıkları düşüncesi vardır. Bu nedenle kişinin diğer insanlara karşı düşüncesi düşmanca olur. Paranoya hastalığı olan insa...

Reenkarnasyon

Reenkarnasyon; ya da diğer ismiyle ruh göçü, ruhun devamlı olarak tekrar bedenlendiğine inananların, bu olaya vermiş olduğu addır. Reenkarnasyon kavram olarak, Asya dinlerinde mevcut olan, tenasüh kavramından biraz farklı olmakla beraber, benzerlikleri de bulunan bir kavramdır. Günümüzde ruh göçü olayına inanan insanların sayısı, nere...

Aldatılma Korkusu

Aldatılma Korkusu, insanlara olan ve gizli oluşan değersizlik duygusundan kaynaklanır. İlişkilerde insanlar ilk başlarda fazla değer verirler. Zaman geçtikçe aslında bu değer azalmaz ama ilk gördüğü ilgi azalır. Bu yüzden her iki tarafta kendisini değersiz hissedebilir. Artık kişiler de nasıl aldatır düşüncesi oluşur. Aldatılırsam ne olur di...

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu, Devamlı şüphe durumu yaşayan, insanlara karşı güven duygusu hissetmeyen kişilerde oluşan ve psikolojik bir rahatsızlık olan paranoid kişilik bozukluğu, genetik faktörlerin etkili olduğu ve kadınlardan daha çok erkeklerde görülen bir kişilik bozukluğudur. Genellikle ergenlik dönemlerinde kendini gösteren bu rahatsı...

Çılgınlık

Çılgınlık, Çılgınlık, insanın içinin içine sığmadığı zamanlar, aniden içgüdüsel olarak meydana gelen bir istek gibiymiş gibi görünmekle birlikte, bazen de kişinin çok mutlu olduğu bir durum karşısında farklı davranışlar gösterebilme halidir. Kimi çılgınlıkların sonu hüsran ile bilme ihtimali olabilmektedir. (Örneğin hızlı araba kullanarak k...

Obsesif Nedir

Obsesif Nedir, insanları sürekli düşüncelerini tekrarlaması ve aynı davranışları gösterme sonucu kendi sürekli aynı şeylerle kısıtlamaya yol açan bir hastalıktır. Obsesif hastalarının kontrol edemedikleri onları korkutan görüntüler veya stres yaratan düşünceler nedeni ile rahatsız olurlar. Takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştır...

Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?

Stres ne gibi sorunlara neden olur? Stres nedeniyle fazla enerji tüketildiğinden birey kendini zayıf, yorgun ve kaygı içerisinde hisseder. Daha sonraları birey uyku sorunu çekmeye başlar. Sinirli ve hızlı heyecanlanan biri olur. Konsantrasyon kaybı yaşar ve ilgisini toplayamaz. Daha öncesinde yaptığı ve kolay durumda olan işleri ya...

Konversiyon

Konversiyon; Kelime anlamı dönüşüm, çevirttim olarak geçmektedir. Hastalığın tanısı ise şu şekilde, bireyin yapılan muayeneleri ve incelemelere rağmen açıklaması olmayan, nörolojik rahatsızlıkları taklit eden psikiyatri bir haldir. Bireyde epilepsiyi çağrıştıran bayılma gibi etkiler olsa da, incelemeler sonucunda epilepsi olduğu tespit...

Karıncalanma

Karıncalanma, Günlük hayatta hemen hemen herkesin başına gelen karıncalanma durumu, bazen huzursuz edici noktalara gelebilmektedir. Karıncalanma durumu, sinirlerle ilgili bir durumdur ve rastgele bir öfke üstünde tatbik edilen basıncı bildiren dikkat sistemidir. Daha çok kol ve bacaklarda bu duruma rastlanmaktadır. Kol ve bacaklarda en ...

Yalan Söyleme Hastalığı

Yalan söyleme hastalığı, tıpta bir çeşit kontrol bozukluğu olarak tanımlanan mitomani adıyla da anılır. Bu hastalığa yakalanmış kişilere ise “mitoman” denir.Yalan söyleme hastalığı, bireyin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek istemesi sebebiyle başvurduğu yöntemin artık kontrol edilemez hale gelmesiyle o...

Motivasyon

Motivasyon, İnsanın içerisinde bir işi yapmak için duyduğu güçlü istek ve arzudur. Latince bir kelime olan movere (harekete geçmek) demektir. Halk arasında her ne kadar motivasyon moral terimi ile anılsa da aslında birbirlerinden farklı kelimelerdir. Motivasyon kişiyi harekete geçiren güçtür. Moral kişinin ruhsal durumu ile ilg...

Somatoform Bozukluklar

Somatoform bozukluklar, hastalık hastalığı olarak da bilinen somatoform hastalıklarının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastada bedensel ağrılar, kaygılar şeklinde görülür. Çocukluk döneminde yaşanan bir travma ya da genetik olarak ortaya çıktığı düşünülen hastalık, tek bir rahatsızlık değil birçok grubu içine alan bir rahats...

Sevmek

Sevmek, İnsan yaradılışı itibariyle sevme duygusunun yoğunluğu ile yaşamaktadır. Doğduğu andan itibaren sevildiğini hisseder. Ve bu sevme işlemi hayatının son yaşamına kadar devam etmektedir. İnsan güzel yada çirkin fark etmez yüreğinin titrettiği herşeyi sever. Ve onunla yaşayarak hayatından zevk alır. Sevmek inanmaktır. Ve onu yaşamaktır. ...

Beden Dismorfik Bozukluğu

Beden Dismorfik Bozukluğu, Kişinin fiziksel görünüşünde gerçekte olmayan hayali bir kusur görmesi vücudu ile normal dışı uğraşması durumu olan beden dismorfik bozukluğu, genellikle ergenlik yıllarında ortaya çıkar. Bekar kadınlarda daha sık rastlanan bu rahatsızlığa, yaşanan bazı korkular, iş değişikliği, sosyal izolasyon ve yalnızlık gibi ...

Can Sıkıntısı

Can sıkıntısı; Çoğu zaman insanlar yapacak bir şey bulamadıklarında, halk deyimiyle canı sıkılır. Can sıkıntısının çok çeşitli nedenleri vardır. Kimi arkadaş bulamadığı için canı sıkılır, kimi kız arkadaşından ayrıldığı için canı sıkılır, kimi istediği işi bulamamıştır diye canı sıkılır. Bu örnekleri yazmaya kalksak bitirebilmemiz hemen heme...

İmgeleme

İmgeleme, Günlük hayatımızda sıkça imgeleme yapmaktayız. Çünkü imgeleme aslında hemen hemen her cümlede vardır. Cümle kurmadan önce veya duyduğumuz cümleler sırasında onu zihnimizde canlandırırız. Zihnimizde bu olguları canlandırma işlemine ise imgeleme denir. İmgelemenin bir diğer adı ise imajinasyondur. İmgeleme yapmak yetenek istemez çün...

Anoreksiya Nervoza

Anoreksiye Nervoza, Kişisel davranış bozukluklarının içinde bulunan anoreksiye nervoza hakkında yapılan araştırmalar bu rahatsızlığın daha çok kendini iyi hissetmek ve ince görünmeye çalışan genç kadınlar da olduğunu ortaya koymuştur. İleri seviyelerinde az uyumak, yemek yememek ve her şeye rağmen aktif olmak şeklinde kendini gösterebil...

Trikotillomani

Trikotillomani, kısaca saç yolma hastalığıdır. Kişilerin öfke nöbeti geçirdiğinde, sinirlerine hakim olamadığı zamanlarda, içinden hissettiği duyguların şiddetini dışa yansıtmak amacıyla saçlarını yolması ile yaşanan bir rahatsızlıktır. Bunun bir hastalık olduğunu 1889 yılında Fransız bir dermatolog uzmanı tanımlamıştır. Davranışın karşı koy...

Fobiler

Fobiler aslında bir tür korkudur. Normalde korkulmaması gereken şeylerden korkulmasına fobi denir. Aslında o an korkulan nesnenin korku ile alakası yoktur. O korkumuzun bazen çok anlamasız ve çok gereksiz olduğunu düşünebiliriz. Fakat bu korku ile başa çıkamayız. Bu yüzden o şeyden sürekli kaçarız. Bu korkulan şeyin illa bir nesne olması şar...

Agorafobi Ve Paniğin Tarihçesi

Agorafobi ve Paniğin Tarihçesi, İnsan sağlığı ile ilgili yazılı kayıtlar incelendiğinde Agorafobi ve Paniğin ne olduğunu ilk kez açıklayan kişinin Amerikalı bilim adamı Robert Bunkon olduğu görülür. Robert Bunkon tarafından yazılan 1421 yılında "the anatomy of melancholy " isimli kitabında anksiyete (ölüm korkusu) atakları ve agora f...

Agorafobi

Agorafobi, kişinin kendisini güvende gördüğü ortamların haricinde diğer ortamlarda bulunmaktan korkması ve sosyal olmaktan kaçınması durumudur. Büyük ve açık ortamlarda yalnız başına kalınca kişinin hissettiği ve kontrol edilemeyeceği bir korku olan agorafobi bazı kişilerde kendisini eve hapsedip hiçbir yere çıkmaması kadar ileri boyutlard...

Panik Atakta Görülen Belirtiler

Panik Atakta Görülen Belirtiler, Panik atak korku, endişe, kaygı, güvensizlik ve psikolojik bozukluktur. Panik atak gençlerde 20-25 yaş arası gelecek kaygısı ile belirsizlik içinde kişinin kendini işe yaramaz bir hiç olduğunu düşündüren hastalıktır. Panik atak 35-40 yaşlarında ise ciddi şekilde kendini göstermektedir. Panik a...

Psikolojik Travma

Psikolojik travma, insanların hayatını, beden bütünlüğünü ya da ruhsal dengesini tehdit altına alan, ve duygusal anlamda atlatmakta zorlandığı olaylar, deneyimler veya durumlardır. İnsanların yaşadığı olayların yarattığı stres, onun dayanabilme gücünün sınırını aştığı zaman ruhsal travma yaşantısı oluşmaya başlar.Psikolojik v...

Stres Atma Yolları

Stres atma yolları, günümüzde herkes için gerekli olan hususlardır. Bu yolların insanlar tarafından bilinmesi ve uygulanmasıyla çok ciddi bir şekilde yaşam tarzı etkilenecektir. Özellikle teknolojinin gelişimine bağlı olarak artan stresli durumlar ve stresli iş hayatı nedeniyle toplumumuzda çok büyük bir stres problemi meydana gelmiştir. Bu ...

Antipati

Antipati, kelimesinin kökeni Fransızca dilinden gelmektedir. Sempatinin tam tersi bir psikolojik durumdur. Birine yada bir şeye karşı hissedilen negatif duygudur. Ortak eşgüdümlemeden uzak, hatta tam tersi düşünce hal ve davranışlar içerisinde uzlaşmazlık halidir. Bu durum, davranışsal yapılan tersliklerin yanı sıra düşünsel anlamda karşı...

Şizofreni Tedavisi

Şizofreni Tedavisi, Şizofreni rahatsızlığı, farklı şekillerde ortaya çıkan ve neden olduğu bilinmeyen bir rahatsızlıktır. Bu sebeple, şizofreni tedavisinde asıl amaç, hastalığın belirtilerini azaltmak ve bir daha yenilemesini engellemektir. Şizofreninin tedavisinde kullanılan ilaçlar, ilk kez 1950 yılında kullanılmaya başlamıştır. B...

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu, rahatsızlığı olan hastalar diğer insanlarla yakınlaşarak ilişki kurmaktan ve topluma girmekten çekinirler. Bu hastaların kişilik yapıları özellikle duygusal bakımdan yalnız, içe dönük, oldukça soğuk ve karşısındaki kişilere karşı oldukça mesafelidir. Bu yüzden diğer kişilerle bir arada bulunmaktan zevk ...

Vücut Dili

Vücut Dili, Bilim adamlarının araştırması sonucu insanlarda vücut dilinin. İletişimde en etkili yol olduğu söylemeleri ve insanın vücut dilini iyi bir şekilde kullanması etkili çözüm bulacağı her zaman dile getirilmiştir. İletişimde en etkili faktördür vücut dili.Yapılan araştırmalarda Sözcüklere yüzde on, ses tonuna yüzde otuz verilirken...

Obsesif Ne Demek

Obsesif Ne Demek; Obsesif tam manasıyla, saplantılı ve tutkulu demektir. Obsesyon hastalığına yakalanmış, bir şeyi çözüme kavuşturmadan rahatlamayan, bu durumu uyku yüzü görmemeye kadar sürdüren, sorunsuz olamayan psikolojiye göre obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilere, obsesif adı verilmektedir. Obsesyonda bir çeşit ruh hastalığıdır.O...

Şizofreni Belirtileri

Şizofreni belirtileri, gerçek ve gerçek olmayan şeyler arasındaki farkı ayırt edememe, düşünme kabiliyetini kuruyamama, duyguları kontrol edememe ve normal davranış sergileyememe olarak tanımlanan şizofreni, ciddi ve zorlayıcı bir hastalık türüdür. Şizofreninin neden olduğu belirtiler ve komplikasyonlar uygun bir tedavi yöntemi ...

Uykusuzluk

Uykusuzluk, uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte güçlük çeken veya uykunun dinlendirici olmaması yönünde şikayetlerle tanımlanır. Yetişkin bir bireyde yüzde 10-15'inin ciddi uykusuzluk tarifi son derece yaygın hale gelmiştir. İlerleyen yaşlarda ve özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir.Uykunu süresi ve zamanı altta yatan hemeostatik ...

Manik Depresif

Manik Depresif, bu hastalık çoğunlukla "iki uçlu duygu durumu bozukluğu" ya da "iki uçlu mizaç bozukluğu" olarak isimlendirilmektedir. Manik depresif hastalığının bir başka adı ise, "Bipolar depresyon" olarak bilinmektedir. Manik depresif hastalığı nüfusun yaklaşık olarak yüzde 1 veya 2'sini etkileyebilmektedir. Genellikle bu hastalığa yakal...

Sinir Sıkışması Neden Olur

Sinir sıkışması neden olur, Sinirlerde sıkışma sinirlerin kemik, kıkırdak, adale ve tendon benzeri dokular aracılığıyla fazla stress altına alınması sonucu meydana gelen sinirsel bir rahatsızlıktır. Basınç sonucu sıkışan sinirler ağrı, uyuşma ve karıncalanma benzeri etkiler yaratabilir. Vücudun her kısmında oluşabilen hudut sıkışması, f...

Belde Sinir Sıkışması

Belde sinir sıkışması, Bel bölgesinde bulunan sinir ve kasların sıkışması ile oluşan bu rahatsızlıkta bel bölgesinin aşırı zorlanması ve gerilmesi ile ortaya çıkan hastalıktır. Bu bölgedeki kaslar çekilerek sinir sıkışmasına sebep olurken; kaldırılan ağırlığın dengesiz bir şekilde kaldırılması ya da ayakta durmak gibi aktiviteler sonucunda b...

Otizm

Otizm, insanlarda doğumla birlikte yaklaşık üç yıl içerisinde etkilerini gösteren bir sorundur. Bu sürede aileler, bebeklerin otizmli olduğunu anlarlar. Otizm, kişilerde yaşam boyu etkili olan bir hastalıktır. Kişinin hayatı boyunca üzerinde olan bu sorun, kişide sosyal etkileşim başta olmak üzere birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden ...

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi, obsesif kompulsif hastalığı olan hastalar takıntılarının ve saplantılarının gerçek dışı olduğunu bilseler bile bunda vazgeçmezler. Obsesif kompulsif bozukluk takıntı hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar stres yaratan düşünceler ve korkularını kontrol ed...

Psikopat

Psikopat, Bu aslında çok değerli bir kelimedir. Çoğu zaman kitaplarda, haberlerde, televizyonlarda bu kelimeyi duyarız. Ama bu kelime aynı zaman çok tehlikeli ve sakıncalı bir kelimedir. Bir insana psikopat kelimesi söylendiği anda direk olarak aklında; kendinden her şey beklenecek, ne yaptığını bilmeyen, akıl sağlığı yerinde olmayan, çok ab...

Paranoya

Paranoya, karmaşık duygular yaşamaya neden olan bir rahatsızlıktır. Kişide anormal şekilde korku ve endişeyle bağdaşan hastalıkta en bilindik semptom hezeyandır. Hasta kendine eziyet edildiğini, haksızlığa maruz bırakıldığını düşünür. Kadınlara nazaran erkeklerde daha fazla görülen bir hastalıktır. Kişide korku, kin, öfke, gurur...

Bulimia

Bulimia, oldukça ciddi bir tür yemek bozukluğu olarak tanımlanır. Kısa sürede fazla yemek yeme, daha sonra kişinin uyarısı ile kusma, diüretik kullanımı, aç kalma ya da kilo almamak uğruna aşırı egzersiz yapma ile seyreden bir hastalık türüdür. Hastalığın başlangıç yaşı ortalama 16-18'dir ve erkeklere nazaran kadınlarda görülme ...

Anoreksiya

Anoreksiya, bir tür yemek yeme ve sağlıklı beslenememe bozukluğu hastalığıdır. Hasta kilo alma korkusu yaşayarak bilerek kilo verir ve yemek yemeyi adeta hayatın gereksiz bir olayı olarak algılar. Kilo kaybı çok fazla ya da hayati risk yaratabilecek şiddette olabilir. Anoreksiya yeme bozukluklarında en sık görülen türlerdendir. ...

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif kişilik bozukluğu, tıbbi olarak kısaca "PAK" olarak adlandırılmış bir rahatsızlıktır. Aslında biz fark etmesek bile günümüzde çok sık bir şekilde insanlarda bu rahatsızlıklarla karşılaşabiliriz. Günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle, yaşanan terör olayları ve diğer kötü olaylardan dolayı insanlarda psikolojik olarak birçok raha...

Anksiyete

Anksiyete; Bireylerin herhangi bir kaygı veya korku anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en ufak bir huzursuzlukta dahi kendisini açığa çıkarabilmektedir. Bu durum daha çok bireyin kendi iç haliyle ve o anki ruhsal halinin baskısıyla meydana gelmektedir. Anksiyete rahatsızlığı olan kişiler dış etkenler...

Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete bozukluğu, psikiyatri alanda görülen bir hastalık türüdür. Grup olarak değerlendirilen anksiyete bozukluğunun genel özellikleri birbiri ile benzer özellikler gösterse de belirtilerin şiddetine, devamlılığına, davranışsal karakterlere göre başlıklar altında değerlendirilir. Bu başlıklar yaygın anksiyete bozukluğu, fobik...

Etnometodoloji

Etnometodoloji, göre gerçekte toplumsal bir düzen yoktur. Kişiler bir düzen algıladıkları için toplumsal düzen varmış gibi görürler. Yani toplumsal düzen, bu toplumun üyeleri tarafından ortaya çıkarılan kullanışlı bir kurgudan ibarettir. Etnometodoloji diğer sosyolojik yaklaşımlara oranla yeni bir sosyolojik yaklaşımdır. Etnometodoloji ''in...

Bunama

Bunama, Zihnin sonradan yitirilmesi olayına halk arasında bunama adı verilir. Tıp dilinde ise '' Demans'' denilmektedir. Bu kelimenin Latince anlamı yerleşmiş, edinilmiş, var olan, aklın yitirilmesi anlamındadır. Beyin, bilgi, davranış, hayatı normal bir şekilde sürdürme konularında yetersiz kalır. Hasta geçmişini, hatta en yakınlarını bile...

Elde Sinir Sıkışması

Elde sinir sıkışması, Bu hastalık karpal tünel sendromu olarak adlandırılır. El üzerinde meydana gelen uyuşma, hareketsizlik, ağrı ve kramp gibi olayların ortaya çıkması ile etkili olurken; bayanlarda daha çok rastlanan hastalıklar arasında yer alır. El bölümünde sinirin geçtiği yerlerde, karpal tünel bölümünde oluşan sıkışma sonucu meydana ...

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu, Çekingen kişilik bozukluğu psikolojik bir hastalık olup, bu hastalıktaki kişiler uzun seneler boyunca edindikleri deneyimler ile bir yetersizlik hissine sahip olmaktadırlar. Bu kişiler başka kişilerin kendileri hakkında ne düşündükleri konusunda oldukça duyarlıdırlar ve bu da çekingen kişilik bozukluğu ola...

Güvensizlik

Güvensizlik, bir çok insanın bilinçaltında yer alan temel sorunlardan biridir. Bu kişinin, kendi yeteneklerine, kendi gücüne, kendi becerilerine, yapabileceklerine yeterince güvenememesi olarak karşımıza çıkan ve hayatın tamamını olumsuz etkileyen duygulardan bir tanesidir. Güvensizlik hem iş hayatında hem özel ilişkilerde hem ...

Beck Depresyon Ölçeği

Beck Depresyon Ölçeği, Depresyon, günümüzde oldukça sık rastlanan bir sağlık problemidir. Ülkemizde yaklaşık %20 oranında kişilerin depresyon rahatsızlığı yaşadığı görülmektedir. Depresyon genellikle kadınlarda yaşanan bir problemdir ve kişinin hayatını oldukça olumsuz derecede etkiler ve kesinlikle tedavi gerektiren bir psikolojik rahatsızl...

Ergenlikte Depresyon

Ergenlikte depresyon, Ergenlik dönemlerinde, depresyonu çok çeşitli durumlara ve stresi yaratan faktörlere karşı verilen bir tepki olarak tanımlayabiliriz. Ergenlerde bu durumu yaygın olarak görmemiz mümkündür. Çünkü bu normal olgunlaşma ve normal büyüme sürecinin ve bu sürece eşlik eden stres faktörlerinin bağımsızlığını elde etmek için an...

Çevresel Psikoloji

Çevresel psikoloji, psikolojinin çevre ve insan tutumu arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Hem çevre şartlarının insan davranışlarına tesirini, hem de insanların çeşitli eylemlerinin toplumsal ve fizyolojik olarak çevresine tesirini inceler. Burada söz konusu olan çevre yaşanan semt yada çalışılan işyeri, büro olabilir. Psikolo...

Narsisizm

Narsisizm, bu psikolojik rahatsızlık kendini beğenmişlik hastalığı olarak tanımlanır. Narsist yapıda olan kişiler kendilerine aşık olurlar, başkalarının düşünce ve istekleri onlar için yok anlamındadır, bunlara karşı ilgisiz kalırlar. Bu yapıdaki kişiler her yerde kendilerini ön plana çıkarmaya çalışırlar, başkalarının hissettikleri onlar iç...

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Halk arasında sosyal fobi ve tıp literatüründe sosyal anksiyete bozukluğu olarak bilinen durum ülkemizde özellikle ergenlik dönemimde ve ileri yaşlarda sıklıkla görülen bir durumdur. Çocukluk döneminde çocukların sürekli soru sorma duygusu sebebi ile sosyal anksiyete görülmese de ilerleyen yaşlarda toplum baskı...

Zeka Geriliği

Zeka Geriliği, Günlük yaşamında gerekli işlevlerini yerine getirmekten aciz, öz bakım ve kendini ifade etmekte zorlanma, başkalarının yönlendirmesi olmadan hiç bir şey yapamamak gibi durumlar görüldüğünde o kişinin zeka geriliği olduğu düşünülür. Zeka geriliği olan kimseler başkalarının gözetimi olmadığı sürece dışarıdan gelebilecek her türl...

Psikodrama

Psikodrama: Psikolojik tedavi için tiyatroyu bir araç olarak kullanan bir teknik olan psikodrama, 20. Yüzyılın ilk yarısında Jacob Leyy Moreno tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak kişinin gurup içinde iyi hale getirilmesi hedefinde olan psikodramanın temelinde ise, spontanlık, yaratıcılık ile eylem hareketleri yer almaktadır. Kiş...

Otistik Bozukluk

Otistik bozukluk, hayatın ilk üç yılı içinde görülen bir rahatsızlık türüdür. Ömür boyu devam eden rahatsızlık kendini, sözel ve sözel olmayan iletişim problemleri, sosyal etkileşim, tekrarlayan davranışlar, karmaşık gelişimsel bozukluk gibi belirtilerle gösterir. Günümüzde yaklaşık 100 çocuktan birinde otistik bozukluk görülmek...

Disparoni

Disparoni, basitçe acılı cinsel birleşme anlamına gelen tıbbi bir terimdir. Cinsel birleşme sırasında ve cinsel birleşme sonrasında cinsel acı hissedilebilir. Hissedilen acı, ani, ve keskin batma şeklinde yanma hissi gibi zonklayan kramplar şeklinde ya da başka şekillerde de tanımlanabilir.Cinsel acının (disparoni), birçok nedeni v...

Siyatik Sinir

Siyatik sinir, Siyatik sinir ihmal edilecek bir hastalık değildir. Bacaklarınızda başlayan bir ağrı hissettiğinizde normal olmadığını anlayarak, bir uzman hekime başvurmanız gerekir. Uzman doktorlar bacaktaki çekilmeleri, basende ki uyuşmaları ve ağrılar veya kas güçsüzlüğü tarzında ilksel durumların bir siyatik sinir sıkışmas...

Sinir Sıkışması Belirtileri

Sinir sıkışması belirtileri, Sinir sıkışması baskı sonucu sıkışan sinirlerin karıncalanma, ağrı kramp şeklinde ağrı, uyuşma gibi problemler meydana getirmesi durumudur. Sinir sıkışması vücudunun her bölgesinde oluşabilen fıtık, siyatik ağrıları gibi hastalıklar sebebiyle meydana gelir. Genellikle bileklerde ve el bölgesinde uyuşmalar, sırt b...

Şüphe

Şüphe, yani diğer bir ismiyle kuşku birine veya birilerine karşı olan ikilemde kalmadır. Yani bir diğer deyişle güven dağı ile güvensizlik dağını birbirine bağlayan aradaki köprüdür Şüphe. Çoğu kişide görülen bu inançsızlık bazı kişilerde aşırılık derecesine ulaşılır. Bu fazla Şüphe sahibi insanlar zamanla paranoyaya bağlar. ...

Travma

Travma, Normal homeostatik mekanizmaların kaybına, doğal olarak işleyen vücudun gereksinimlerin artmasına ve anormalleşmesine neden olan vücuttaki organların işlevsel yapısının bozulması (multisistem) rahatsızlığıdır. Günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, sadece zorlanma (stres) düzeyini ...

Pedagoji

Pedagoji, Bu bilim dalı çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerine inceleyerek; ruh sağlığı hakkında bilgiler vermeye çalışan bilim dalıdır. Bu bölümde çalışan uzmanlaşmış kişilere ise pedagog adı verilir. Pedagojinin gelecek adına oldukça önemli katkıları bulunmaktadır. Bunların sebebi ise bu bilim dalı çocukları ruhsal yönden in...

Psikoterapi

Psikoterapi, İç ve dış olaylara bağlı olarak bedensel sağlığın zamanla bozulduğu gibi daha karmaşık bir yapıda olan ruh sağlığımız da çeşitli etkenlerle bozulabilir sekteye uğrayabilir, Bozulan ruh sağlının tekrar sağlıklı duruma getirilmesi amacı ile bilimsel bir eğitim almış, konusunda uzman, belli bir kuramlara ve kurallara bağlı ruhsal d...

Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı, günümüz toplumunda çok büyük bir sorun haline gelmiştir. Özellikle gençlerde sorun haline gelen madde bağımlılığının görülme yaşı her geçen yıl artmış ve günümüzde ortaokula kadar inmiştir. Madde bağımlılığından kasıt, kişilerde sakinleştirici ve uyarıcı etkileri olan kimyasal maddelerin kimi zaman solunum yoluyla, kimi za...

Depresyon Tedavisi

Depresyon Tedavisi, çoğunlukla depresyon tedavisinde kişilere uygulanan antidepresan ilaçlar neticesinde %60 ile %80 civarında iyileşmeler söz konusu olmaktadır. Ayrıca depresyon tedavisi uzun sürelidir, mutlaka kullanılan ilaçların düzenli olarak alınması gerekmektedir. Tedaviye başladıktan bir kaç hafta sonra kişide etkisini göstermeye baş...

Dikkat Dağınıklığı

Dikkat Dağınıklığı, Merkezi sinir sistemi koordinesinde çalışan dikkat merkezinin eksik yada fazla çalışması olarak kendini gösterir. Dikkat dağınıklığı rahatsızlığı olan çocuklar derslerinde daha başarısız, diğer hasta gruplarında ise toplumdan soyutlanma, kendini kötü hisse, sakarlık gibi şikayetler kendini göstermektedir. Dikkat dağı...

Hipnoz

Hipnoz, en yalın haliyle trans durumudur. Trans hali ise, uykuyla uyanıklık arasındaki telkin almayı kolaylaştıran ruh halidir. Telkin olumlu şekilde yapılırsa, hastaları tedavi edici özellikte olmakta, transta uygulandığında kişide bilinç dışı olumlu değişime ve iyileşmeye yol açmaktadır. Hipnoz seanslarının düzenli olarak yapılması halind...

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, aslında eski zamanlarda "manik depresiflik" olarak bilinen bir hastalıktır. Hastalığa yakalanan kişi sayısı aslında oldukça azdır. Bazı insanlarda bu hastalık görülse bile aslında fark edilmediği için herhangi bir tedavi yapılmaz. Bipolar bozukluk sorunu yaşayan insanlar, çok riskli davranışlar sergilemektedir. Hatta b...

Depresif Bozukluk

Depresif Bozukluk, Depresif bozukluk bir nevi depresyon (manik depresyon) bipolar afektif iki uçlu duygu bozukluğudur. Depresif bozukluğu olan kişi riskli çelişkili hareketleri ile işine çevresine kariyerine zarar verir. Tedavi edilmediği zaman ciddi sorunlara yol açar intiharla sonuçlanabilecek ciddi bir ruhsal hastalıktır. ...

Aldatma

Aldatma, tüm insanlığın en güncel sorunlarından biridir aldatma. Kadını erkeği yoktur aslında her ikisi de aldatıyor. Neden yapıldığı, nasıl yapıldığı ya da yapılmasını engellemek için ne yapmak gerektiğini anlatan onlarca kitap yazılmıştır. Fakat hiç biri aldatmayı ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Kimi aldatan kendince bazı gerekçeler arkası...

Bilekte Sinir Sıkışması

Bilekte sinir sıkışması, el parmaklarındaki hareketimizi sağlamak ile ilgili olan median sinir olarak adlandırılan bölümünde oluşan sıkışma ile meydana gelen hastalıktır. Bilekte bulunan kasların çalışması ve duyuların hissedilmesi bu bölüm aracılığıyla sağlanır. Burada bulunan sinirlerin en büyüğü olan median sinir el bileğinin orta bölümün...

Majör Depresyon Belirtileri

Majör Depresyon Belirtileri, Majör depresyonun ilk belirtisi çaresizlik, umutsuzluk hissidir. Majör depresyona yakalanan hasta devamlı uyku hali, iştahsızlık, konsantrasyon, hiç bir şeyden tat alamama belirtileriyle beraber bu rahatsızlığın 2 hafta sürmesi majör depresyonuna girmiş demektir. Majör depresyona girmek için sebep...

Adli Psikoloji

Adli psikoloji, psikoloji ve hukuk arasında kalan kesişme noktası olarak tanımlanabilir. Psikoloji ve hukuk farklı değerleri içeren, olayları farklı yöntemlerle, farklı bakış açılarıyla değerlendiren alanlardır. Hukuk kişilerin yaşadığı anlaşmazlıkları adaletli şekilde çözmeyi, psikoloji ise hastalara yardım edebilmek için onların akıl ve ru...

Özgüven Eksikliği

Özgüven eksikliği, kişinin yaşamındaki olaylarla alakalı kararlarını yaşama geçirmesi için kendine cesaret verecek duygunun eksik olma halidir. Özgüven mutlu olmayı sağlayan, kişiye başarıyı getirebilecek olan bir etkendir. Özgüven kişide kendi için olumlu yargıların oluşması, olayları kendisinin kontrol edebileceğine inanmasıyla, kendisini ...

Bipolar

Bipolar, hastalığının önceki adı manik depresif bozukluk veya manik depresyon olarak bilinir. Herkesin anlayacağı şekilde söylersek iki uçlu duygu bozukluğudur. Bipolar hastaları riskli davranışlar ilişkilerine ve kariyerlerine zarar verirler. Tedavi edilmezse eğer hasta intihar edebilir. Bu yüzden Bipolar ciddi ve ruhsal bir h...

Kıskançlık

Kıskançlık, Eskilerden günümüze kadar var olan ve insan yaşamını çok yakından etkileyen ve rahatsız edici duygulardan birisidir. Kıskançlık kaybetmekten korktuğumuz bir kişinin yada bir ilişkinin tehdit altında olduğu sanısıyla yaşanan karmakarışık bir ruhsal yaşantıdır. Kıskançlıkla beraber öfke mutsuzluk, yalnızlık ve çaresizlik gibi duygu...

Major Depresyon

Major Depresyon, bu rahatsızlığı olan kişi çoğunlukla yemek yeme, uyumak ve çalışmak konularında oldukça sıkıntılar yaşayabilmektedir. Arkadaşları ile güzel vakit geçirmeyi seven kişi major depresyon hastalığına yakalandığı zaman bu tür aktiviteleri yaşamaktan pek hoşlanmaz. Major depresyon hastalığını bazı kişiler hayatlarında bir kez yaşar...

Kekemelik

Kekemelik, konuşmadaki akıcılığın olmaması, olması gereken ritmin sağlanamaması yüzünden yaşanan iletişim bozukluğudur. Konuşmanın akıcı olması zamanlamaya ve ritme bağlıdır. Akıcı konuşmada vurgulama, hız ve duraksamaların doğru yerlerde olmalı, kelimeler, kelime gruplarıyla beraber akmalıdır. Akıcılığı uygunsuz yerde yapılan duraksamalar, ...

Hiperaktif

Hiperaktif, Hiperaktivite bir öğrenme bozukluğu değil, buna engel olan bir davranış sorunudur. Bir başka ifadeyle, hiperaktivite davranış sorunları olabilen kişide bir huy özelliğidir. Bu huy özelliğini taşıyan çocukların beyinsel hiperaktif gereğinden fazla hareketlidirler. Düşünmeden hareket eder ve dikkatlerini ilgilerini çekmeyen konular...

Eşcinsellik

Eşcinsellik, kişinin kendi cinsinden olan kişilere cinsel yönelim isteğine eşcinsellik denir. Mesela, bir erkeğin kendi cinsinden bir erkeğe ilgi duyması, kendi cinsine aşık olması, kendi cinsinden olan erkeklerle cinsel fanteziler hayal etmesi o erkeğin eşcinsel olduğu anlamına gelir. Bu benzer iki çekim karşı cinse olursa buna heter...

Hamilelikte Stres

Hamilelikte stres, gebelik esnasında anne olacaklar hormonsal farklılıklar, baskı ve fizyolojik değişimlerinden ötürü çeşitli bir psikoloji yaşıyor. Hamilelerin, 9 ay 10 günlük zamanda ani ağlama krizleri, fazla duygusallık, mutsuzluk veya alıngan tavırlar gösterebiliyorlar. Hormon dengesizlikleri sebebiyle psikolojik hali bozulan anne ...

Depresyon Belirtileri

Depresyon belirtileri, Depresyon günümüzde en çok görülen hastalıklardan biri haline gelmiş durumda. Yaşadığımız çevre, arkadaşlarımız, ailemiz ve yaşadığımız olaylar depresyonda oldukça etkilidir. Özellikle yaşanılan olaylar bilinç altında kaldığı zaman kişi o olayla baş edemeyebilir. Böyle olunca da psikolojisi bozulur ve depresyon denilen...

Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği, Günümüzde oldukça sık rastlanan ve her insanda derecesi farklı şekillerde olabilen bir durum olan dikkat eksikliği, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve çocuğun karakterine ve kişiliğine göre yapılan bazı çalışmalarla azaltılabilen bir rahatsızlıktır. Dikkat eksikliği çocuğun yaşadığı dikkat eksikliği hayatını olum...

Depresyon Nedir

Depresyon nedir, hayatın normal akışında mutluluk, hüzün, sıkıntı, stres gibi durumların yaşanması gayet normaldir. Örneğin iş ya da özel hayatla ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiliyorsa kişinin üzgün olması, uyuyamaması, stres yapması doğal bir durumdur. Depresyonda ise farklı olarak kişinin yaşamında olumlu gelişmeler olsa da...

Doğum Sonrası Depresyon

Doğum sonrası depresyon, Bu hastalık doğum yapan birçok bayanda görülen rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Tıp dilinde postpartum diye bilinen doğum sonrası annede gerçekleşen davranışsal değişimler, fiziksel değişimler ve duygusal değişimlerin oluştuğu depresyon şeklidir. Doğum sonrası dört hafta içerisinde gerçekleşen depresyon, farkl...

Ellerin Titremesi

Ellerin titremesi tıp dilinde 'tremor' olarak adlandırılır. Titreme, adalelerin istemsiz olarak yaptığı, ritmik hareketlerdir ve bazılarımızın toplumsal yaşantısını etkileyecek denli huzursuzluk verir. Ellerimizin titrediğinin başkaları aracılığıyla farklılık edileceği ve kişilerin bu durumu garipseyeceği kaygısı taşırız. Şu tanınmış 'S...

Bağımlılık

Bağımlılık, her hangi bir şeyin kişiye ve çevresine zarar vermesine rağmen kullanmaya devam etme durumudur. Bu durum alışkanlığın da ötesinde elinde olmadan ondan kopamam durumudur. Bağımlılık kişiye hem fiziksel olarak hemde ruhsal olarak olumsuz durumlar oluşturmaktadır. Bu durumların yanı sıra kişinin sosyal çevresine de verdi...

Uykuda Panik Atak

Uykuda panik atak, Panik atak deyince ilk akla gelen korku, titreme, terleme, konuşamama, boğulma gibi tepkilerdir. Ölüm korkusu, yükseklik korkusu, su korkusu veya kişinin bir şeyden çok korktuğu zaman ona karşı verdiği tepkidir. Panik atak bilinç açıkken de uyku esnasında yaşanabilir. Panik atak aslında tehlikeli bir rahatsızlıktır...

Renklerin Psikolojik Etkileri

Renklerin psikolojik etkileri, renkler, hayatımızın her anında aslında yanımızda olan ama çoğu zaman onları okumasını bilmediğimiz şeylerdir. Genel inanış olarak renklere farklı kültürlerde farklı anlamlar verilmiş, bunlara göre o renkler kültürün içinde daha fazla yer almıştır. Aslında bu yaygın olan kültürel inanışların aksine renkler düny...

Panik Atak İlaçları

Panik atak ilaçları: Panik atak kişinin bir duruma karşı olan fobisinden dolayı olan bir rahatsızlıktır. Yükseklik korkusu, ölüm korkusu, su korkusu, dar alanda kalma korkusu gibi birçok değişik durumun karşısında vücudun korkuya verdiği bir tepki rahatsızlıktır. Panik atak 20 dakika kadar süren bir rahatsızlıktır. Ve çok sık tekrarlanmaz. P...

Şizofreni

Şizofreni kişide önemli derecede gelişen ruhsal bir bozukluktur. Şizofreni hastası olan kişilerin düşünüşlerin de davranışlarında ve duyduklarını anlamalarında ciddi anlamda bozukluklar vardır. Şizofreni hastaları olmayan olayları olmuş, söylenmemiş sözleri söylenmiş olarak iddia edebilirler. Şizofreni çoğunlukla genç yaşta başlar ve dı...

Yetişkinlerde Kekemelik Nasıl Geçer

Yetişkinlerde Kekemelik Nasıl Geçer, Küçük yaşlardan itibaren kekemelik problemi yaşayan kişilerde, karşısındaki kişiye bir konuyu anlatırken ciddi bir problemler yaşatmaktadır. Kekemelik problemi çeken kişilerde ifade etmek istedikleri konuya ilişkin söylemleri ya yarım kalır ya da ağızdan kelimeler çıkarken bir kısım sorunlar ile kar...

Davranış Bozukluğu

Davranış Bozukluğu, kişide oldukça geniş kontrolsüz şekilde ortaya çıkan davranışları içermektedir. Çoğunlukla karşınızdaki kişilerin temel haklarına ve toplum içerisinde ihlal edilen davranışlar şeklinde nitelenmektedir. Davranış bozukluğu genellikle kanunlar açısından bakıldığı zaman suç teşkil eden hareket ve tutumlardır. Davranış bozuklu...

Anksiyete Nedir

Anksiyete Nedir, Kişinin günlük hayatını olumsuz olarak etkileyecek şekilde kaygı ve endişelerini kontrol edememesi durumu olan anksiyete (kaygı bozukluğu) çağımızda özellikle gençlerde daha sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Bu rahatsızlık kişide ilk olarak ufak bir tedirginlik hissi ile başlar ve daha sonra panik noktasına gelene kadar...

Çalma Hastalığı

Çalma hastalığı, çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan bir hastalıktır. Bu hastalık tamamen psikolojik olduğu için herhangi bir cerrahi yöntemiyle tedavi edilememektedir. Çalma hastalığının tıbbı olarak bilimsel adı "Kleptomani" hastalığıdır. Bu hastalık genellikle kişilerde istemsiz olarak gördüğü eşyaları alma isteğinin artmasıyl...

Depresyon

Depresyon, İnsanlarda tamamen psikolojik olarak gelişerek sorunların ortaya çıkmasına neden olan depresyon problemi hemen her yaşta görülebilecek bir durumdur. Bu nedenle depresyonun çocuklarda da görülme ihtimali çok yüksektir. Fakat genel olarak çocukların çok büyük sıkıntılarının olmaması bu durumu biraz daha az görülür bir hale getirir. ...

Edimsel Koşullanma

Edimsel Koşullanma, Temel psikolojik davranış konularının öncelikli araştırma konularından olan edimsel koşullanma; öğrenme psikolojisi içinde değerlendirilir. Edimsel koşullanma kuramında açıklanmak istenen tekrarlanan davranışların alışkanlık haline gelmesidir. Edimsel koşullanma da davranışçının, olay karşısında ilk önce tepki verirken, d...

Psikolojik Hastalıklar

Psikolojik hastalıklar, psikolojik hastalıklar denilince akla ilk gelen hastalıklar genellikle şiddet, davranışsal sorunlar, ruhsal bozukluklar gelir. Fakat bunlar çok daha ileti ki safhalardandır. Psikolojik sorunları olan insanlarda diğer insanlar gibi toplumda yer alırlar ve çok da göze batmazlar. Yüzlerce psikolojik hastalık varken en ço...

Aşağılık Kompleksi

Aşağılık Kompleksi; İnsanlarda çocukluk döneminden kalan bir duygudur. Bu duygu, kişilerin kendini diğer insanlardan daha yetersiz olarak görmesi durumu ile yaşanır. Bu duyguyu yaşayan insanların, bu yaşadıklarını kavramak için konuşma biçimlerine bakmak gerekir. İnsanların aşağılık duygusunu anlatan en önemli faktör, beden dilidir. Bunu yaş...

Yeme Bozuklukları

Yeme Bozuklukları, çağımızda genellikle bayanları etkileyen bir problemdir. Yeme bozuklukları ilk zamanlarda üst ve orta sınıfı etkisi altına almasına rağmen ilerleyen zamanlarda çok büyük bir yelpazede geniş bir kitleyi de etkilemektedir. Günümüzde zayıf ve fit bir vücut güzelliğin olmazsa olmazları olarak kabu...

Panik Atak Tedavisi

Panik atak tedavisi, panik atak hastalığı günümüzün en yaygın hastalıklarından biridir. Bunun başlıca sebepleri, çoğunluğu doğuştan olmak üzere, çoğu da ekonomik sebeplerden oluşmaktadır. Yani; gelecek korkusu, sorumluluklar, günlük koşuşturmalar, stres, gürültü, kişinin kendine güvensizliği, ölüm korkusu gibi bir çok sebep sıralayabiliriz....

Panik Atak Türleri

Panik atak türleri, Panik atak insanda fiziksel seyreden psikolojik sendrom olarak bilinir. Fakat çoğu hastaların yaşanan bu rahatsızlıkta hiçbir zaman basit ve kolay bir rahatsızlık evresi geçirmez. Psikolojik belirtiler çok şiddetli ve sarsıcı olarak insan yaşantısını etkiler. Bazen bu rahatsızlıktan dolayı çok şiddetli kalp çarpıntısı yaş...

Psikolojik

Psikolojik, Çeşitli nedenlere bağlı kişilerin ruh hali, düşünce ya da davranışlarda sorun yaşaması halidir. Psikolojik hastalıkları psikoloji bilimi inceler. Psikolojik hastalıklarda kişilerin sorunlarını kendi işlerinde büyütmeleridir. Kişiler maddi, manevi sosyal hayat, sevgiden yoksunluk durumlarını kendi iç dünyasında yaşayarak dışarıya ...

Psikolog Nedir

Psikolog nedir, psikolojik sorunları olan yada bazı konularda sorunlar yaşayan insanların bu tür sorunları ile ilgilenerek gerekli olan tedaviyi yapmada ve kişiyi konuşturarak onun durumun anlaya çalışıp çözüm yolları bulmaya çalışan kişi olarak adlandırılabilir. Daha genel bir tanım yapılmak istenilir ise psikolog insan beyni ve davran...

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları, uzun dönemde ortaya çıkan, davranış ve düşünce kalıplarıyla karakterize olmuş biçimde ortaya çıkan zihinsel bozukluklardır. Kişilik bozukluklarının tam anlamıyla tanımlanması zordur. Ortaya çıkışı kalıtsal nedenlerden olabileceği gibi çevresel etkenler de olabilir. Kişilik bozukluklarının tanımlanmasında kişinin içinde ...

Ölüm Korkusu

Ölüm korkusu, insanlarda görülen bir duygudur. Kendini anlamaya başlayan kişiler, aynı zamanda ölüm korkusunu da yaşamaya başlar. Ölümün tahmin edilmeyecek şekilde, beklenmeyen bir zamanda gelecek olması, kesinlikle ölümün geleceği belirsizlik oluşmasına neden olur. Korkuyla iç içe olan kişilerde ise, zaman içinde psikolojik problemler yaşan...

Bahar Yorgunluğu

Bahar Yorgunluğu, kış mevsiminin ardından baharın girmesiyle birlikte kişilerde rastlanan halsizlik, yorgunluk, sinirlilik, dikkat dağınıklığı ve uyku düzeninde bozukluk benzeri faktörlerle kendini gösteren bir durumdur. Saydığımız bu şikayetler kişilerde bahar yorgunluğuna ait belirtiler şeklinde kabul edilir. Fakat farklı ruhs...

Maslow Teorisi

Maslow Teorisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından, 1943 yılında yayınladığı "A theory of human motivation (insan motivasyonunun teorisi)" çalışmasında ve sonrasında "Motivation and Personality" isimli kitabında bahsedilen teoriye Maslow teorisi(ihtiyaçlar teorisi) denir. Maslow teorisine g...

Parkinson

Parkinson, motor sistem hastalıklar olarak tanımlanan bir grup hastalıktan biridir. Hastalık dopamin üreten beyin hücrelerinde gerçekleşen kayıp nedeniyle ortaya çıkar. Hastalık kademeli bir şekilde ilerler. El, kol, bacaklar ve çenede titreme gibi gözle görülür belirtilere yol açar. Belirtiler zamanla şiddetlenir. Hastalık iler...

Bebeklerde Otizm Belirtileri

Bebeklerde otizm belirtileri dört faklı kategoride incelenmelidir. Otistik bebeklerin aslında acıksalar dahi ağlamamaları, anneden ilgi beklememeleri ve çevreye karşı duyarsız olmaları bakımlarını kolaylaştırır. Bu noktada sakin bebek kavramı ile otistik belirtiler karıştırılmamalıdır. Otistik bebeklerde iki farklı davranış biçimi vardır.

Demans

Demans, beyin hücrelerinde meydana gelen hasar ve hücre kaybına yol açan hastalıkların belirtisi olarak oluşum gösterir. Normal şartlarda, yaşlanma sürecine bağlı olarak beyin hücrelerinde belli oranlarda kayıp yaşanabilir. Bu normal olarak kabul edilir. Ancak beyin hücresinde yaşanan fazla kayıp ya da bu kaybın hızla gerçekleşm...

Alzheimer

Alzheimer, Unutkanlık herkes de görülebilir ama çoğu zaman ne yapacağımızı hatırlarız. Bu unutkanlık yaşam şartlarımızdan kaynaklanabilir. Korkmamız gereken unutkanlık unuttuğumuz bir şeyi hatırlayamama ve yaptığımız bir şeyi çabuk unutmamaktır. Bu hastalık oldukça dikkate alınması gereken bir hastalıktır. Çünkü ilerleyen zamanlarda a...

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı, yaş ilerledikçe insanların unutkanlık ile birlikte hafıza kaybı ve konuşma problemi yaşanması hastalığına alzheimer hastalığı denir. Unutkanlık, yıllarca tüm insanların yaşadığı sık problemler arasında yer alır. Genellikle yoğun iş hayatı ve stres altındaki insanlarda ortaya çıkar. Geri dönüşü olmayan alzheimer...

Epilepsi

Epilepsi, toplumda sara hastalığı olarak bilinen nörolojik bir rahatsızlıktır. Epileptik nöbetler halinde görülen bu rahatsızlık, sinir hücrelerinde oluşan geçici anormal elektriksel aktivite sonucunda beynin normal işleyişinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Epileptik nöbet sırasında hastada geçici bilinç kaybı ya da hastalığın diğer belirtileri...

Lohusalık Depresyonu

Lohusalık depresyonu, kadınlarda doğumdan sonra fiziksel ve ruhsal etkilere neden olur. Tıpta postpartum hipopituitarizm, postpartum pituiter ve sheehan sendromu denilen lohusalık depresyonu, doğum sonrası lohusalık döneminde aşırı kanamayla, kadının stresli ve zorlu bir döneme girişiyle ruhsal durumunda meydana gelen değişimlerden dolayı or...

Obsesif

Obsesif, insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif hastaları hayatlarında kontrol edemedikleri tekrarlanan ve stres yaratan düşünceler görüntüler ve korkuları nedeniyle rahatsız veya huzursuz olurlar. Hastaların takıntılı düşüncelerini önleme veya aklından uzaklaştırmak için ...

Depresyon Testi

Depresyon testi: Depresyon kişinin hissettiği üzüntü duygusudur. Kişi her zaman üzülebilir. Ancak üzüntü durumunun uzun sürmesi depresyon demektir. Depresyon genetik bir hastalık değildir. Ancak her insan depresyona girebilir. Depresyona giren kişi uzun süre bu durumun içinde çıkmazsa eğer mutlaka doktora gitmelidir. Çünkü eğer tedavi edilme...

Cinsel İsteksizlik

Cinsel İsteksizlik, Cinsellik yönleri olan çok boyutlu bir kavramdır. Çünkü birbirini seven iki insan arasında yaşanan bir eylemdir. Oysa sevmek cinsellikten ibaret değildir. İki yüreğin aynı ritimde atmasıdır. Güzel yüzlerle ve bedenlerle ilgili bir şey değil, çok daha derin ve bir ahenk meselesidir. Cinsellik tohum, sevgi ise ...

Distimi

Distimi, kronik olarak gerçekleşen, sinsi bir şekilde ilerleyen bir depresyon hastalığıdır. Toplumda oldukça sık karşılaşılan ancak tanı ve tedavide geç kalınan bir depresyon türüdür. Daha önceleri nörotik depresyon, nevrasteni, depresif kişilik olarak da adlandırılmaktaydı. Hastalarda şiddetli seyretmeyen, en az 2 yıl devam ede...

Dehb

Dehb, genellikle çocuk yaşlarda görülen dikkat verememe, yoğunlaşamama gibi durumlar olarak ortaya çıkan hastalığa dehb(dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) denir. Bu çocuklar, evde veya okulda dikkatlerini yoğunlaştırmada zorlanırlar. Derslerde hem öğretmeni duyarlar hem de caddedeki arabayı duyarlar. Odaklanma problemini sıkça ...

Özgüven

Özgüven, Özgüven, kişinin kendi hakkında özelliklerini olumlu olumsuz olduğunu değerlendirmesidir. Kişinin kendini sevip yaptığı işlerden memnun olması subjektif değerlendirmesi ben zekiyim, akıllıyım beni tüm arkadaşlarım çevrem seviyor, kendimle gurur duyuyorum gibi sözler kullanması kendine olan özgüvenini gösterir. <...

Psikoz Nedir

Psikoz nedir, geçici olarak gerçeklerden uzaklaşmak olarak tanımlanabilir. Algılamayı ve algılamayı kullanmayı değiştiren bir hastalıktır. Psikoz krizine giren kişide gerçek duygu çarpıklaşarak kişisel değişimler başlar. Hasta olan kişiler yaşadıkları duyguların farkında olmazlar. Gerçek ve hayal dünyası birbirine karışmış durum...

Aşırı Unutkanlık

Aşırı Unutkanlık, basit bir şeymiş gibi gözükse bile önemli bir hastalıktır. Aşırı unutkanlık kimi zaman vitamin eksikliği, depresyon, tiroid fonksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Aşırı unutkanlık bunama veya alzheimer hastalığına da sebep olabilmektedir.Aşırı unutkanlık nedenleri:Uy...

Dopamin

Dopamin, beyinde salgılanan bir hormon olarak bilinmektedir. Nörotransmitter olarak görev yaparlar ve sinir hücreleri arasında iletişimi sağlamaktadırlar. Dopamin genellikle serotonin hormonu gibi “mutluluk hormonu” olarak bilinmektedir. Dopamin (DA), vücudun ürettiği doğal bir kimyasaldır. Beyinde, dopamin reseptörlerini aktive ederek nörot...

Gebelikte Depresyon

Gebelikte depresyon, depresyon dünyada en çok görülen sağlık sorunlarından biridir. Depresyon kişinin duygusal durumunu, düşüncelerini ve davranışlarını derinden etkileyebilir. Ayrıca bedensel anlamda da sağlık üzerinde olumsuz etki bırakan bir rahatsızlıktır. Depresyon kişiyi öyle bir duruma sokar ki, kişi normalde zevk alarak ...

Sinir Hastalıkları

Sinir hastalıkları, insanların çok sık karşılaştığı hastalıklardan biridir. Bu hastalıklar, günümüzde son derece gelişmiş olan tıp bilimine rağmen net olarak tedavi edilememektedir. Sadece yatıştırıcı tedavileri olan sinir hastalıklarından üç tanesi çok sık karşılaşılan ve aynı zamanda çok ciddi problemlere neden olmaktadır. Bazı sinir hasta...

Sinir Sıkışması

Sinir sıkışması, insanların sık sık karşılaştıkları sorunlardan biridir. Bilindiği gibi insan vücudunun her noktasında sinirler ve sinir uçları bulunur. Bu sinirler insan vücudunda tüm vücudu kontrol altında tutmaktadır. Beynin gönderdiği sinyalleri taşıyan sinirler vücudun herhangi bir yerinde sıkışarak sorunlar meydana getirebilir. Sinir s...

Sinir Sıkışması Ameliyatı

Sinir sıkışması ameliyatı, boyun omurlarından orijin alıp ele uzanan ulnar, median ve radial adlı üç adet ana sinire yapılır. En sık dirsek kısmında bulunan kubital tünelde sıkışmaktadır. Bazı zaman bilekte sıkışma meydana gelebilir. Kubital tünel sendromu, ulnar sinirin dirsek kısmında sıkışması ya da irritasyonuna verilen addır. Ulnar...

Renklerin Psikolojik Anlamları

Renklerin psikolojik anlamları, Eskiden günümüze kadar uzanan ve kültürden kültüre değişiklik gösteren birçok rengi değişik anlamlar verilmiştir. Renkli kısımlat diğerlerine göre daha kolay ve bilinirlik yönünden daha çabuk fark edilir. Bazı renkler ise fizyoloji ve psikolojimizi olumlu veya olumsuz yönde çok etkilerler. Çalışma ortamında r...

Sosyal Fobi

Sosyal fobi, bir diğer adıyla kaygı bozukluğu olarak bilinen psikolojik bir problemdir. İnsanlarda başka kişiler tarafından yargılanacağı kaygısının bulunması gibi sorunlara neden olan bu problem, aslında toplumumuzun birçoğunda bulunur. Fakat sosyal fobi olan insanlarda bu problem, aşırılaşmış bir halde görüldüğü için birçok probleme neden ...

Öfke

Öfke, Genel anlamda öfke doyurulmamış isteklere, elde edilemeyen arzulara, kişinin beklenmedik olaylar yaşanması ve devamında istenmeyen sonuçlara varılması ve karşılanamayan beklentilere verilen duygusal tepkiye öfke denilmektedir. Öfke de diğer duygular gibi sıradan ve son derece doğal, evrensel bir temel duy...

Stres Nedir

Stres nedir? Sorusu, aslında birçok kişinin merak duyduğu bir konudur. Çünkü stres kelimesini gün içerisinde çok sık duyarız. Bu kadar çok duyulan stres, tüm insanlarda görülen bir sorundur. Kimi zaman iş hayatındaki sıkıntılar, kimi zaman aile hayatındaki sıkıntılar ve kimi zaman da eğitim hayatındaki sıkıntılar insanlarda stres sorununun m...

Kronik Depresyon

Kronik depresyon, Kişinin duygu durumu ile ilgili bir hastalıktır. En sık görülen psikiyatrik bozukluk ve gittikçe sıklığı artan bir rahatsızlıktır. Kronik depresyon uzun süren yaklaşık iki yıla kadar uzayabilen bir rahatsızlıktır. Kronik depresyon rahatsızlığı olan kişiler depresyonda olduklarını anlayamaz ve genelde hayattan zevk almadan h...

Unutkanlık

Unutkanlık, gündelik hayatımızda aslında herkesin başına gelebilecek şeylerden biridir. Fakat bazı insanlarda unutkanlık, oldukça artarak bir sorun haline gelir. Belli bir oranı geçen unutkanlık kişide sorun olarak kendisini ortaya çıkarır ve kişinin çok önemli işlerinin aksamasına neden olur. Unutkanlık ilerledikçe can sıkıcı bir hale gelme...

Bebeklerde Uykusuzluk

Bebeklerde uykusuzluk, ebeveynlerin bebekleri ile ilgili olarak yaşadığı sorunların en başında gelir. Uyku konusunda biyolojik yatkınlık önemli bir faktördür. Bazı bebekler doğuştan itibaren uykuya yatkın, bazıları ise değildir. Fakat uykucu olmayan bebeklerin bile, yeterli sabır ve kararlılıkla doğru uyku alışkanlıkları edinmesi sa...

Sinir Hastalığı Belirtileri

Sinir Hastalıkları Belirtileri, sinir sistemi, beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ve çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu yerlere tesir eden rahatsızlıklara ise sinir hastalığı denir. Sinir sisteminin yapısında oluşabilecek bazı rahatsızlıklar bozukluklara neden olmaktadır. Bu bozukluklar vücudun diğer sistemlerini de et...

Bunaltı

Bunaltı, kendini kötü hissetme durumudur. Bunaltı kişide korku duygusuna benzer. Ancak bunaltı korku kadar uzun süreli bir duygu değildir. Bunaltı halindeki kişide fiziksel değişiklikler görülür. Kendinin her hangi bir sebepten dolayı rezil olacağını hissedebilir. Kendi kendine kötü şeyler düşünür ve bunların gerçek olacağına inanır....

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu, Kelime anlamı sınırda kişilik olan ve kişinin kendini oldukça güzel, beğenilen ve çok başarılı biri gibi hissederken ani bir şekilde değişkenlik göstererek kendini çok önemsiz ve değersiz biri gibi algılaması durumunda ortaya çıkan borderline kişilik bozukluğu, genellikle genç erişkinlik döneminde ortaya çıkar.<...

Şizofreni Hastalığı

Şizofreni Hastalığı, özellikle kişinin duyguları, hareketleri ve düşüncelerini ve diğer kişilerle ilişkilerini olumsuz yönde oldukça etkileyen, beyinle ilişkili bir rahatsızlıktır. Şizofreni hastaları genel olarak ikili ilişkilerde, iş ve okuldaki ilişkilerinde problemler yaşarlar. Bu hastalık kiş...

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma sonucu stres bozukluğu kişi üzerinde korku, çaresizlik ve dehşete düşüp paniğe kapılmaları neden olduğu bir ruhsal bozukluk olduğu bilinmektedir. Travma kişinin stres bozucu olaylara maruz kalması, toplumsal şiddet görmesi, ani ölüm haberleri alması günümüzde yaşanan savaşlar ve terörizm...

Tik

Tik, belirli kalıplarda sürekli ani tekrar eden, sürekli bir kas grubunun hareketi sonucunda oluşan ses ve hareketlere tik denir. Dışardan bakıldığında görülmeyen tikler de bulunmaktadır. Bunlar; karın kasılması ve ayak parmağı çıtlaması vb. gibi tiklerdir. Tik sonucunda meydana gelen hareketler diğer hastalıklardan ortaya çıkan hareketler i...

Tırnak Yeme

Tırnak yeme, her hangi bir sebepten dolayı sorunlar yaşayan kişinin bu tür durumlar karşısından tırnağının ucunu yada tırnak etlerini ısırarak kemirmesi durumudur. Tırnak yeme aslında bir hastalık türüdür ve önlem alınmadığı sürece olumsuz durumlar ile karşılaşılabilir. Tırnak yeme isim olarak yeme durumunu ifade ediyor olsa da aslında ...

Bencillik

Bencillik, Bencillik yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kişinin tavırlarıdır. Her ne kadar kötü bir özellik olsa da insanın doğasında var olan bir duygudur. Tüm ihtiyaçları karşılanan bebek ancak size gülümseyerek cevap verebilir. Bu kural sadece bebekler için geçerli değil tüm canlılar için geçerlidir....

Heyecan

Heyecan, psikolojik ve fizyolojik bir karışımdan meydana gelir. Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi durumlarda ortaya çıkan güçlü ve geçici sevgi durumudur. Kişinin uyum gösteremediği ya da kötü uyum sağladığı bir olayda ruhsal ve beden gücünde meydana gelen bir değişim şeklinde de oluyor. Heyecan halinde k...

Trafik Psikolojisi

Trafik Psikolojisi; psikolojinin en önemli dallarından biridir. Sürücülerin ve yayaların bütün davranışlarını incelemeye yarar. Trafik psikolojisinin temel amacı, trafik kazalarını maksimum düzeye indirmek, güvenli sürücü ve yaya davranışlarının öğrenilmesini sağlamaktırTrafik psikolojisi dört temel ilkeden oluşmaktadır.<...

Temizlik Hastalığı

Temizlik hastalığı, Takıntılı bir durum olup %75 kadınlarda %25 erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır. Hastalık endişesi, temizlik takıntısı panik olarak ortaya çıkar. bir nevi kişilik bozukluğu olarak belirtilen tıp dilinde obsesif kompulsif denilen temizlik hastalığı bir türlü bitmeyen temizlik takıntısıdır. Temizlik takıntısı kişide sadec...

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik sendromu, insanlarda aşırı yorgunluk hissi ve mutsuzluk durumlarının meydana gelmesidir. Aslında günümüzde birçok insanda aşırı yorgunluk ve mutsuzluk durumları görülür. Fakat bu durumlar bazı insanlarda son derece ciddi bir şekilde görülebilir. Kişinin iş hayatında ve aile hayatında bir takım sorunların meydana gelmesi, tükenmiş...

Zihin Haritası

Zihin haritası, kelime ve düşüncelerin bağlanarak, hepsinin anahtar kelime ya da düşünce çevresinde toplanmasını sağlamak için kullanılan diyagramdır. Düşüncelerin oluşturulması, görsel hale getirilmesi, tasarlanması ve sınıflandırılması, bunların eğitimde, organizasyonlarda, karar alma ve problem çözme gibi alanlarda kullanımı gerçekleşir. ...

Uyurgezer

Uyurgezer; Uyku halinde iken yapılan anlaşılmayan hareketlerdir. Bireylerin uyku sırasında kalkıp çevresinde dolaşma eylemidir. Bu rahatsızlık genellikle 4-8 yaş arası çocuklarda oldukça yaygındır. Uyurgezerlik Rem döneminde yani rüyasız geçen derin uyku döneminde meydana gelmektedir. Bu kişiler yatakta ayağa kalkarlar yada yatakta gözlerini...

Çocuklarda Kekemelik

Çocuklarda kekemelik, ailelerin en büyük problemlerinden biridir. Bazen çocuklarda sonradan ortaya çıkan kekemelik, bazen de çocukların konuşmaya başlamasıyla oluşan kekemelik problemleri, aileleri korkutmaktadır. Kekemelik aslında aileleri korkutmamalıdır. Çünkü bu konuşma bozukluğu, çocuklarda gerekli önlemler alındığında ve gerekli olan t...

Çocuklarda Otizm

Çocuklarda otizm, doğumdan sonraki üç yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Daha sonra yaşam boyu etkili olup, sosyal iletişimde, hem sözel, hem de sözel dışı iletişim sorunlarıyla, yinelenen davranışlarla ve kısıtlı ilgi alanlarıyla yaşanan gelişimsel bir sorundur. Toplumda her 110 çocuğun birini etkileyen otizm, veriği belirtiler sayesinde asperg...

Vajinismus

Vajinismus, kısaca kadınlarda ilişkiye girememe olarak kısaca tanımlanabilir. Vajinismus problemi, fiziksel her hangi bir engel olmamasına karşın kadının kaygı, endişe, korkusu nedeniyle cinsel birlikteliğe müsaade etmemesidir. Cinsel birliktelik anında kadının vajinası kendini erkeğin cinsel orağının büyüklük ya da küçüklüğüne ...

Panik Atak Nedir

Panik Atak Nedir, Panik atak korku, endişe ve sıkıntı gibi bazı duygular taşıyan nöbet halinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı rahatsızlıklarla veya psikolojik sorunlarla da beraber görülebilir. Kişi meydana gelen ani bir nöbetle, bir korkuya kapılır. Kendisinin öleceğini, kalp krizi geçirdiğini yada kalbinde bir sorun olduğunu düşünür.

Öfke Kontrolü

Öfke Kontrolü, Öfkeyi doğru kontrol etme becerisi öfke kontrolü olarak adlandırılır. İnsanlar bu duygularını saldırgan davranışlara dönüştürmeden, kendisine ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesidir. Peki öfkeyi kontrol etmek kolay mıdır? Amaç öfkeyi tamamen bitirmek kolay değildir ancak hafifletilip kon...

Psikoloji Nedir

Psikoloji nedir, psikoloji insan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya yardımcı olan bir bilim dalıdır. İnsan davranışları ve bu davranışlar ile beraber zihinsel süreçleri konu alır. Psikoloji diğer bilim dallarına nazaran çok uzun bir geçmişi olmayan bir bilim dalıdır. Kısa zaman içerisinde psikoloji bilimi ile ilgili bir çok tanımlama ve a...

Ruh Sağlığı

Ruh Sağlığı, Ruh sağlığının insan hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, şüphesiz toplum olarak hepimiz farkındayızdır. Çünkü ruh sağlığı iyi olmayan bir insanın, gerek iş hayatında, gerek evlilik hayatında ve gerekse de günlük hayatın her evresinde bir takım zorluklarla karşılaşması söz konusudur. Bundan dolayı tıpkı b...

Şizofreni Nedir

Şizofreni Nedir, Şizofreni; Bireyin, hareketlerini, düşüncesini ifade biçimini, gerçeği algılamasını çarpıtan ve bireyin diğerleriyle ikili ilişkilerini bozan ciddi zihinsel rahatsızlıktır. Şizofreni hastalarının geneli toplumda, okulda, işte ve ilişkilerinde sorun yaşarlar. Şizofreni ömür boyu süren bir rahatsızlıktır, doğru tedaviyle kontr...

Sosyal Fobi Tedavisi

Sosyal fobi tedavisi, sosyal fobi utangaçlığın işlev bozucu bir halidir ve kişinin yaşamında sorunlar yaratabilir. Sosyal fobinin yol açacağı sorunlar sınıfta söz alamamak, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri geliştirememek, sosyal eğlencelere katılamamak, iş ortamında potansiyelden düşük performans sergilemek, karşı cin...

Tourette Sendromu

Tourette sendromu, sürekli olarak aynı şekilde tekrarlayan, istem dışı meydana gelen hızlı ve ani hareket ve seslerle karakterize olan tiklerle görülen nörolojik ya da nörokimyasal genetik rahatsızlıklardan biridir. Kişi içten geleni istemsiz şekilde dışa vurur. Hastalığın ilk ortaya çıkışında küfürlü, müstehcen sözlerle uygunsuz yerlerde ol...

Depresyon Çeşitleri

Depresyon çeşitleri, Depresyon hastalığı her yaşta görülen hastalıklar arasında yer alır. Genellikle nöbetler halinde gelen ve tedavi edilmezse daha ağır seyreden hastalıklar arasındadır. Toplumun her kesimine görülen bu hastalık psikiyatri alanlarda tedavi edilmektedir. Yaklaşık olarak yüz kişiden yirmisinde kendiliğinden oluşan depresyon y...

Takıntı Hastalığı

Takıntı hastalığı, Ankasiyete benzeri bir hastalık olan takıntı hastalığı, insanları tekrarlayan düşünce ve davranışlar döngüsüne kısıtlayan ciddi bir rahatsızlıktır. Takıntı hastalarında, kontrol edilemeyen, strese yol açan düşünce, korku ya da görüntü nedeniyle huzursuzluk yaşanır. Bu durum karşısında kişi bu davranış...

Mutsuzluk

Mutsuzluk, İnsan hayatı boyunca kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetmesi durumu mutsuzluğu açıklayabilmektedir. Hayattan zevk almama, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkılma gibi haller ortaya çıkar. İçine kapanıklık bazı insanlarda sıkıntı ve dertlerin paylaşılmaması mutsuzluğu tetikleyen durumlar arasındadır. Mutsuzluk sürekl...

Uykusuzluk Nedenleri

Uykusuzluk Nedenleri, Uyku, bütün gün boyunca yorulan vücudun ve yıpranan sinir sisteminin, yenilenmesi ve dinlenmesi için, kendini bakıma almakta olduğu bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde ortaya çıkan sorunlar, vücudun kendini yenilemesine imkan vermez ve kişi kendini hem ruhsal, hem de fiziksel olarak kötü hisseder.Günlük ...

Şiddet

Şiddet, Ülkemizde çok yaygın bir halde görülen ve küçük büyük demeden her kesime uygulanan kuvvet türüdür. Şiddet, insan psikolojisinde genel olarak bir varlığı kabul edilen ve cinsellik ile birlikte en güçlü iki dürtülerden biri olan, saldırganlık ve onun sonucu olarak da şiddeti doğurması sonucudur. Toplumda pek çok boyutta gözlemlenen bir...

Panik Atak Belirtileri

Panik atak belirtileri, Panik, kişide oluşan ani korku duygusudur. Oluşan bu korku ve ürkeklik durumu bazı kişilerde bir saatte geçerken bazı kişilerde bir iki saat sürebilir. Panik halindeki kişi kendinde değildir ve ne yaptığını bilmez. Panik atak kişinin kendi içinde başlayan bir duygudur. Çevresindeki fiziksel etkilerle devam e...

Manik Depresyon

Manik Depresyon, Türkiye'de iki uçlu duygudurum bozukluğu olarak adlandırılan ve bilimde ise " bipolar bozukluk" adıyla bilinen psikolojik hastalığa manik depresyon denmektedir.Mani nedir?Maniye girmiş kişiye manik denir. Manik hasta, son derece neşeli ve mutludur. Çok az ...

Panik Bozukluk Nedenleri

Panik bozukluk nedenleri, Panik bozukluk genellikle gençlik dönemlerinde rastlanan bir hastalık gibi görülse de, genetik bir özelliği de olduğu bilinmektedir. Örneğin kişi, stresli, kalabalık, karamsar düşünen, gelecek korkusu duyan bir ortamda büyüdü ise bu hastalığa yakalanma olasılığı daima yüksektir. Bu hastalığın gerçek nedeni ...

Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikolojisi, çocuk yetiştirmeyi bir sanat olarak görüyorsanız çok önemsenmelidir. Çocuklar doğuştan şaheser olmuyorlar. Bir heykeltıraşın harcı ne türlü şekillendirdiği tabi ki vakit, emek ve ayrıntılarda gizlidir. Çocuklarımız da bizim harcımız ve hamurumuz; ne türlü şekil vereceğimiz bizim elimizde. Bu, tüm zamanımızı ona verere...

Stres

Stres, kişilerin baş edebilme gücünü aşan veya baş edebilme gücünü zorlayan durumlarda kendini koruyabilmek ve yaşamına devam edebilmek amacı ile verdiği psikolojik bir tepkidir. Kişilerin stres altındayken verdiği tepkileri üç ana başlıkta toplayabiliriz. Baş edebilecek gücü olduğuna inandığı durumlarda savaşma tepkisi, baş edeceğine inanm...

Sosyal Fobi Nedir

Sosyal fobi nedir? Anksiyete (kaygı) Bozukluğu veya sık kullanılan ismiyle toplumsal fobi bireyin başkaları aracılığıyla yargılanabileceği kaygısını taşıdığı yaşamsal ortamlarda mahcup veya rezil olacağı düşüncesi ve bu konuyla alakalı bariz ve devamlı korkusunun meydana geldiği bir kaygı bozukluğudur. Bireyler başkalarıyla etkileşimde ...

Pasif Agresif

Pasif Agresif, kişilerde erteleyen, ağırdan alan, inatçı, geciktiren tutumlar sergilemesine neden olur. Kişilik bozukluklarının sebebi çocukluk zamanında kişinin yaşadığı olumsuz olaylar yatmaktadır. Küçük yaştaki bir çocuk kendini yeterince savunamadığı için tepkisini dile getiremediklerinden dolayı kaynaklanabilir durumdur. Küçük yaşlarda ...

Saç Yolma Hastalığı

Saç Yolma Hastalığı, tıbbi alanda trikotillomani adı verilen saç yolma hastalığı, kişilerin öfkeli olduğu anlarda kendi içinde yaşadığı duygularının şiddetini dışarıya gösterebilmek adına saçlarını yolmalarıdır. Saç yolma hastalığı 1989 senesinde Fransız dermatoloji uzmanı tarafından saç yolma isteğini belirlemek amacı ile tanımla...

Kaygı Bozukluğu

Kaygı Bozukluğu, Tıp dilinde anksiyete bozukluğu olarak bilinen kaygı bozukluğu, kişinin kötü bir şeyler olacakmış, kötü bir haber alacakmış veya kendisinin ya da çevresindekilerin başına kötü olaylar geleceğini düşünüp endişe duyması gibi bunaltılı duyguları ile oluşur. Kaygı bozukluğu genellikle ergenlik dönemlerinde başlar ve dalgalı bir ...

Panik Atak

Panik atak, Sıkıntı, endişe, korku daha doğrusu ölüm korkusunun kişide yaşanması olayına panik atak denir. Nöbetler halinde olan bir hastalıktır.Panik atak olan kişi sürekli bir korku endişe içerisindedir. Sürekli bir şey olacağını düşünür.Bu korku aslında bir ölüm korkusudur. Aslında kısacası panik atak denilen hastalık ölüm korkusu içerisi...

Sinir Hücresi

Sinir Hücresi, Sinir hücresi ya da başka bir deyişle nöron, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimidir. Başlıca işlevi bilgi transferini gerçekleştirmektir. İnsan sinir sisteminde yaklaşık olarak 100 milyar nöron olduğu tahmin edilmektedir. Normal bir sinir hücresi 50.000-250.000 kadar başka Nöronlar la bağlantılıdır. Sinir hücreleri çeşit...

Stresle Başa Çıkma Yolları

Stres ile başa çıkmanın yolları, stres günlük hayatımızda bizi baskı altına alan ve rahatsız eden canımızı sıkan durumların genel adıdır. Stres günlük yaşantımızı olumsuz etkiler. Fakat bu durumu kalıcı hale getirmeden stres işe başa çıkmayı bilmeliyiz. Aksi halde yaşamımız sağlığımız bu durumdan olumsuz etkilenir. Stres ile başa çı...

Majör Depresif Bozukluk

Major Depresif Bozukluk, Kişinin devamlı umutsuzluk, çaresizlik ve karamsarlık duyguları hissetmesi durumu olan majör depresif bozukluk, aniden veya yavaş yavaş ortaya çıkabilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Major depresif bozukluk yaşayan kişilerin çalışması yemek yemesi ve uyuması zor bir hal alabilir. Bu kişiler ailesiyle ya da ...

Sinir Sıkışması Tedavisi

Sinir sıkışması tedavisi, bu hastalık kasların çevresindeki dokuların sinirlere aşırı baskı uygulanmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Sıkışmayla beraber uyuşukluk, karıncalanma, sızlama gibi durumlar oluşturur. Sinir sıkışması kol, bilek, ayak ve bel gibi bölgelerde gözlenirken; ilk zamanlarında fark edilirse kolaylıkla tedavi edilebilir...

Otistik

Otistik, Otistik hastalığı genelde 2 ve 3 yaş öncesi çocuklarda başlayan yaşam boyu süren bireylerin iletişim ve becerilerini ve davranışlarını sosyal yaşantısını olumsuz yönde etkileyen yaygın bir gelişimsel bozukluktur. Otistik bozukluk spectrum bozukluğudur. Değişik görünümleri vardır. Otistik belirtileri her kişide farklı şekilde ve ş...

Stres Yönetimi

Stres yönetimi, Stres, kişinin çevresindeki yada kendinden kaynaklanan duyguların fiziksel ve sosyal belirtiler olarak ortaya çıkmasıdır. Stres içindeki kişiler çok mutsuz olurlar. Çevresindeki kişilerle iletişimlerinde olumsuzluklar ortaya çıkar. Stres kişide bir çok olumsuz davranışa neden olur. Kişi bu olumsuz değişikleri isteyerek yapma...

Şizofreni Tanısı

Şizofreni tanısı, beyinde bulunan kimyasal maddelerin iletiminde bir bozukluk olması ve beyin yapısında ki bazı farklılıkların görülmesinden dolayı ortaya çıkan bir beyin hastalığıdır. Şizofreni hastalığı olan bir kişi gerçek ile gerçek olmayan arasındaki farkı ayırt etmede zorluk yaşar. Ayrıca şizofreni hastalığı olan bir kişi normal o...

Asperger Bozukluğu

Asperger bozukluğu, çocukluk döneminden itibaren yaşanan ve tıpkı otizm gibi yaygın olarak rastlanan gelişimsel bir bozukluktur. Çocuk yaşıtları ile uygun ilişki kuramaz, sözel iletişimlerde sorun yaşanır, duygusal anlamda karşılık veremez, tanıdıklarını başkaları ile paylaşmak istemez, el çırpma hareketleri gereksiz zamanlarda ...

Panik Atak Kalp Krizi

Panik Atak Kalp Krizi, ikisinin belirtileri birbirine ne kadar benzese da farklı şeylerdir. Panik atak, belirli bir duruma bağlı olan kişinin fiziksel varlığını da etkileyen büyük korku durumudur. Kalp krizi ise kalbin var olan çalışmasını bir anda engelleyen rahatsızlık durumudur. panik atak geçiren çoğu kişi kalp krizi geçirdiğini zanneder...

Sosyal Anksiyete

Sosyal Anksiyete, Sosyal fobi olarak da bilinen sosyal anksiyete, kişinin sosyal ortamlarda çevredekiler tarafından kötü anlaşılabileceğini düşünüp bu durumdan aşırı derecede korku ve kaygı duyacağından dolayı bu ortamlardan uzak durma eğilimidir. Sosyal anksiyete çevredekiler tarafından seyredilmek, olumsuz yargılanmak ve olumsuz eleştirilm...

Yapay Sinir Ağları

Yapay Sinir Ağları, beynimizin yaptığı mantıksal çözümlemelerin, makinalar aracılığı ile yapılması ilkesine dayanır, makinenin şimdilik insan beyninden tek farkı mantıksal yorumlar yapamamasıdır. İnsanın öğrenme yolu ile yeni bilgiler ortaya çıkarma, yeni keşifler, yeni icatlar ortaya koyabilmesi beyin sinir ağlarını, yapay sinir ağları...

Hamilelikte Depresyon

Hamilelikte depresyon, Dünyada en sık görülen tıbbi sorunlar arasında depresyon gelmektedir. Kişinin duygusal durumunu, düşüncelerini ve davranışlarını son derece etkilediği gibi bedensel sağlığına da zarar vermektedir. Depresyonun iyi tarafı tedavisinin bulunmasıdır. Zaman zaman herkes kendini çok kötü, yalnız, mutsuz hisseder. Bu durumun t...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Soru...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırk...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak ...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve ...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumlar...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022