Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
A Tipi Otizm

A Tipi Otizm

A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden fazla alanda gelişim bozukluğunun olması durumunda söz konusu olmaktadır. Bu gurubun bir diğer adı da atipik yaygın gelişimsel bozukluktur. Bu guruptaki çocuklar tam anlamıyla tanı koyma ölçütlerini karşılayamamakla birlikte otistik belirtiler gösterirler. Atipik otizm tanısı, otizm veya asperger sendromunun birtakım özelliklerinin görüldüğü bazılarının ise görülmediği çocuklara verilen isimdir.

Bu durumdaki çocukta ikili ilişkilerde ağır ve yaygın gelişimsel bozukluk görülmektedir. Ayrıca, atipik otizm tanısı konan çocukların sözlü ya da sözsüz iletişim becerilerinin gelişmesinde bir bozukluk görülebilmekte veya çocukta basmakalıp hal ve hareket, ilgi ile etkinlikler olmaktadır. Bunun yanı sıra, yaygın gelişimsel bozukluk, çekingen kişilik bozukluğu ya da şizofreni gibi hastalıkların tanı ölçütlerinin bir kısmını karşılayan, bir kısmını ise karşılamayan hastalar için de bu tanı konulmaktadır.

Atipik Otizm Belirtileri Nelerdir?


Kişinin sosyal çevresi ile iletişimi, dili kullanırken problem yaşaması, normalden fazla çekingen ve utangaç olması, hayatındaki bazı ilkelere normalden fazla bağlılık göstermesi gibi bazı belirtiler gösterebilmekle birlikte yaşının ilerlemesi ile tanı değişebilmekte ve bu durum artı bir kişilik özelliği halini alabilmektedir. Ayrıca atipik otizm tanısı konulan kişide zaman içerisinde otistik belirtiler ortadan kalkabilmekte ve kişi iyi bir eğitim ve doğru bir ortam oluşturulması ile tamamen normalleşebilmektedir.

Çocuklardaki üç temel gelişim alanını etkileyen otizmden farklı olarak atipik otizmde bu alanlardan sadece bir tanesinde bu bozukluk görülmektedir ve atipik otizm durumu görülen çocuklar hafif otizm özellikleri barındırırlar. Bu sebeple de bu çocuklar yüksek fonksiyonlu ya da yüksek işlevli otistik olarak isimlendirilmektedir.

Atipik otizmde görülen belirtiler tipik otizmde görülen belirtilere kıyasla daha hafiftir ve bu durumun atipik otistik çocuklarda ileride aşılma ihtimali söz konusudur. Bunun yanı sıra, atipik otizm ile tipik otizmin temelde yaşadığı sorunlar aynı olsa da tipik otizmdeki sorunların kalıcı olma ihtimali daha fazladır. Ayrıca, atipik otizm zaman içerisinde bir kişilik bozukluğuna dönüşebilir. Bunun sebebi ise ileride görülen bazı sorunların kişilik özelliği olarak kabul edilmesidir. Atipik otistik durumu olan çocuklar ilgi alanları sınırlı ve dar olmasından dolayı iş hayatlarında başarılı olabilirler. Tipik otistik hastalarının yanı sıra atipik otistik hastası çocuklarda sosyal ilişki kurma eğilimi vardır, ancak sosyal becerilerde yetersizdirler. Aynı davranışların tekrar etmesi ve bazı takıntılar hem otizm hem de atipik otizm sorunu yaşayan kişilerde aynı olurken, ilerleyen zamanlarda atipik otizm sorunu yaşayanlarda bu durum çok yüksek seviyelerde düzelme gösterebilir.

Atipik Otizm ile Asperger Sendromu Arasındaki Farklar


Birbirine çok benzetilmesine karşın atipik otizmde asperger sendromundan farklı olarak konuşma sorunu görülebilmektedir. Asperger sendromunda ise çocukların konuşma sorunları yoktur, aksine çok düzgün konuşabilmektedirler. Atipik otizmli çocuklarda bu sorun ileri dönemlerde alınan iyi bir eğitim ile büyük ölçüde düzelebilmektedir. Atipik otizmli çocuklarda asperger sendromlu çocuklara kıyasla el becerileri daha gelişmiş durumdadır. Bunun yanı sıra, asperger sendromu olan çocukların sosyal ilişkileri atipik otistik çocuklara göre daha iyidir. Atipik otizmli çocuklar asperger sendromlu çocuklara göre daha erken okumaya başlarlar. Yine, atipik otizmde bozukluk belirtileri 3 yaşından önce, asperger sendromlu çocuklarda ise daha sonra görülmeye başlar.

Asperger sendromu ve atipik otizm özellikle ileri yaşlarda iyi bir eğitim ile birbirine dönüşebilir ve ayırt edilemez hale gelebilir. Araştırmaların devam etmesine rağmen atipik otizm ile asperger sendromu arasında kesin çizgiler günümüzde henüz çizilmiş değildir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 11:59:09
A Tipi Otizm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
A Tipi Otizm Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "A Tipi Otizm"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızlanma...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi öz benliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. Yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Kısa...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum probl...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (Hezeyan) ve varsanı (Halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (Schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (Phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
Ajitasyon
Ajitasyon
Ajitasyon, ruh bozukluğu sebepleriyle, çevredeki kişilerin davranış ve tutumlarına bağlı meydana gelen, hem davranışsal, hem de ruhsal heyecanlılık şe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024