A Tipi Otizm Belirtileri ve Tedavisi
15 Mayıs 2024

A Tipi Otizm Belirtileri ve Tedavisi

A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden fazla alanda gelişim bozukluğunun olması durumunda söz konusu olmaktadır. Bu gurubun bir diğer adı da atipik yaygın gelişimsel bozukluktur. Bu guruptaki çocuklar tam anlamıyla tanı koyma ölçütlerini karşılayamamakla birlikte otistik belirtiler gösterirler. Atipik otizm tanısı, otizm veya asperger sendromunun birtakım özelliklerinin görüldüğü bazılarının ise görülmediği çocuklara verilen isimdir.

Bu durumdaki çocukta ikili ilişkilerde ağır ve yaygın gelişimsel bozukluk görülmektedir. Ayrıca, atipik otizm tanısı konan çocukların sözlü ya da sözsüz iletişim becerilerinin gelişmesinde bir bozukluk görülebilmekte veya çocukta basmakalıp hal ve hareket, ilgi ile etkinlikler olmaktadır. Bunun yanı sıra, yaygın gelişimsel bozukluk, çekingen kişilik bozukluğu ya da şizofreni gibi hastalıkların tanı ölçütlerinin bir kısmını karşılayan, bir kısmını ise karşılamayan hastalar için de bu tanı konulmaktadır.

Atipik Otizm Belirtileri Nelerdir?

Kişinin sosyal çevresi ile iletişimi, dili kullanırken problem yaşaması, normalden fazla çekingen ve utangaç olması, hayatındaki bazı ilkelere normalden fazla bağlılık göstermesi gibi bazı belirtiler gösterebilmekle birlikte yaşının ilerlemesi ile tanı değişebilmekte ve bu durum artı bir kişilik özelliği halini alabilmektedir. Ayrıca atipik otizm tanısı konulan kişide zaman içerisinde otistik belirtiler ortadan kalkabilmekte ve kişi iyi bir eğitim ve doğru bir ortam oluşturulması ile tamamen normalleşebilmektedir.

Çocuklardaki üç temel gelişim alanını etkileyen otizmden farklı olarak atipik otizmde bu alanlardan sadece bir tanesinde bu bozukluk görülmektedir ve atipik otizm durumu görülen çocuklar hafif otizm özellikleri barındırırlar. Bu sebeple de bu çocuklar yüksek fonksiyonlu ya da yüksek işlevli otistik olarak isimlendirilmektedir.

Atipik otizmde görülen belirtiler tipik otizmde görülen belirtilere kıyasla daha hafiftir ve bu durumun atipik otistik çocuklarda ileride aşılma ihtimali söz konusudur. Bunun yanı sıra, atipik otizm ile tipik otizmin temelde yaşadığı sorunlar aynı olsa da tipik otizmdeki sorunların kalıcı olma ihtimali daha fazladır. Ayrıca, atipik otizm zaman içerisinde bir kişilik bozukluğuna dönüşebilir. Bunun sebebi ise ileride görülen bazı sorunların kişilik özelliği olarak kabul edilmesidir. Atipik otistik durumu olan çocuklar ilgi alanları sınırlı ve dar olmasından dolayı iş hayatlarında başarılı olabilirler. Tipik otistik hastalarının yanı sıra atipik otistik hastası çocuklarda sosyal ilişki kurma eğilimi vardır, ancak sosyal becerilerde yetersizdirler. Aynı davranışların tekrar etmesi ve bazı takıntılar hem otizm hem de atipik otizm sorunu yaşayan kişilerde aynı olurken, ilerleyen zamanlarda atipik otizm sorunu yaşayanlarda bu durum çok yüksek seviyelerde düzelme gösterebilir.

Atipik Otizm ile Asperger Sendromu Arasındaki Farklar

Birbirine çok benzetilmesine karşın atipik otizmde asperger sendromundan farklı olarak konuşma sorunu görülebilmektedir. Asperger sendromunda ise çocukların konuşma sorunları yoktur, aksine çok düzgün konuşabilmektedirler. Atipik otizmli çocuklarda bu sorun ileri dönemlerde alınan iyi bir eğitim ile büyük ölçüde düzelebilmektedir. Atipik otizmli çocuklarda asperger sendromlu çocuklara kıyasla el becerileri daha gelişmiş durumdadır. Bunun yanı sıra, asperger sendromu olan çocukların sosyal ilişkileri atipik otistik çocuklara göre daha iyidir. Atipik otizmli çocuklar asperger sendromlu çocuklara göre daha erken okumaya başlarlar. Yine, atipik otizmde bozukluk belirtileri 3 yaşından önce, asperger sendromlu çocuklarda ise daha sonra görülmeye başlar.

Asperger sendromu ve atipik otizm özellikle ileri yaşlarda iyi bir eğitim ile birbirine dönüşebilir ve ayırt edilemez hale gelebilir. Araştırmaların devam etmesine rağmen atipik otizm ile asperger sendromu arasında kesin çizgiler günümüzde henüz çizilmiş değildir.

A Tipi Otizm Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

 Tik Bozukluğu Tipleri

Tik Bozukluğu Tipleri

Zoofobi Belirtileri ve Tedavisi

Zoofobi Belirtileri ve Tedavisi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Psikolojik Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

Psikolojik Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

Bipolar Bozukluk Belirtileri ve Tedavisi

Bipolar Bozukluk Belirtileri ve Tedavisi

Psikolojik Tedavi Yöntemleri

Psikolojik Tedavi Yöntemleri

Sinir Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Sinir Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Manik Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Manik Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

İnsomnia Belirtileri ve Tedavisi

İnsomnia Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Etnometodoloji Belirtileri ve Tedavisi

Etnometodoloji Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Özgüven Eksikliği Nedenleri?

Özgüven Eksikliği Nedenleri?

Aldatılma Korkusunun Nedenleri?

Aldatılma Korkusunun Nedenleri?

Asperger Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Asperger Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Bunaltı Belirtileri ve Tedavisi

Bunaltı Belirtileri ve Tedavisi

Panik Atak Mide Bulantısı Belirtileri ve Tedavisi

Panik Atak Mide Bulantısı Belirtileri ve Tedavisi

Yalnızlık Belirtileri ve Tedavisi

Yalnızlık Belirtileri ve Tedavisi

Beden Dismorfik Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Beden Dismorfik Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Temizlik Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Temizlik Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Sevmek Nedir? ve Hastalığı

Sevmek Nedir? ve Hastalığı

Panik Atak Türleri ve Özellikleri

Panik Atak Türleri ve Özellikleri

Hezeyan Türleri ve Özellikleri

Hezeyan Türleri ve Özellikleri

Paranoya Belirtileri ve Tedavisi

Paranoya Belirtileri ve Tedavisi

Renklerin Psikolojik Anlamları Nelerdir?

Renklerin Psikolojik Anlamları Nelerdir?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6