Aşırı Heyecan

Aşırı Heyecan

Aşırı heyecan, Heyecanlanmak yünlük yaşantımızda olabilecek bir davranıştır. Fakat bazı zamanlar bizleri olumsuz yönde etkileyebilecek aşırı heyecan durumu günlük yaşantımızda olumsuzluklara neden olabilir. Heyecanlanmak insan oğlunun yaradılışında vardır fakat aşırı heyecan beraberinde sıkıntılar getirebilir. Belirli bir seviyede heyecanlanmak insana mutluluk bile verebilir. Örneğin kişi sevdiği birini göreceği zaman, yeni bir işe gireceği zaman veya yeni bir araba, yeni bir araba alacağı zaman insanın duyduğu heyecan insana mutluluk verir. Aşırı heyecanlı kişilerde hata yapma olasılığı daha yüksektir ve kişide farklı psikolojik sorunlar ortaya çıkarabilir. Örneğin panik atak, sosyal hayattan soyutlanma gibi. Aşırı heyecan kişinin iş hayatında da olumsuzluklara yol açabilir. Polis veya doktor meslekleri gereği çok sakin ve dikkatli olmaları gerekir aşırı heyecanın yol açtığı psikolojik rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldıklarında mesleklerini gerektiği gibi icra edemezler. Aşırı heyecan kişin ikili ilişkilerde güvensizliğe ve verimli olamamaya yol açabilir. 

Aşırı heyecana yol açan faktörler:
  • Geçirilmiş bazı travmalar: Kişinin hayatında  yaşadığı bir takım travmaların ardından vücuttaki bir takım değişiklikler veya sonrasında yaşanan birtakım stres aşırı heyecana yol açabilir.
  • Güven eksikliği: Kişide Özgüven eksikliği bir takım olayların veya kişilerin karşısında aşırı heyecanlanmaya yol açabilir. Çocuklukta anne ve babanın tutumu çocukları etrafındaki yaşıtları ile kıyaslamaları çocukta güvensizliğe neden olur buda birtakım olaylar karşısında yapamama duygusu ile aşırı heyecan duymasına sebep olmaktadır. Güven duygusu çocukluktan başlayıp özellikle yirmili yaşlarda gelişir. Güven duygusu gelişmemiş bir kimsede stres aşırı heyecan olayların üstesinden gelememe korkusu görülmektedir.
  • Hata yaparım endişesi: Bir çok kişide olmasına rağmen bazı kişilerde bu endişe oldukça fazladır bu durumda güven eksikliğinde olduğu gibi kişinin çocukluğundan itibaren etrafca veya aile içerisinde hep bir yüksek beklenti nedeni ile olur. Kişi etrafındakileri ailesini üzmemek ve beklentilere cevap verebilmek için sürekli çaba harcar buna rağmen ya yapamazsam ya olmazsa ya başarısız olursam endişesi aşırı heyecana yol açar. 
  • Organik rahatsızlıklar: Organik rahatsızlıklar ile psikolojik rahatsızlık arasında mutlak bir bağlantı bulunmaktadır. İç salgı bezlerindeki olumsuzluklar kişinin heyecan duygusunda etkili olan bir takım kimyasalların miktarında değişimler olmaktadır ve bunun sonucunda aşırı heyecanlanmalar ortaya çıkmaktadır.
Aşırı heyecan nasıl yenilebilinir veya kontrol altına alınabilinir:

Heyecan bazı kişilerde yapısal olsa da bazı kişilerde aşırı heyecan bir takım olaylarla ortaya çıkabilir. Aşırı heyecan bir takım nefes egzersizleri ile kontrol altına alınabilinir. Derin bir nefes alıp ağır ve uzun soluklu vermek bunu birkaç defa tekrarlamak kişinin o andaki aşırı heyecanını bir nebze kontrol altına almasını sağlayabilir. Bir takım olaylar ve kişilerin karşısında duyulan aşırı heyecan güvensizlikten ve başaramama korkusundan gelmektedir. Bunu yenmek için kişi başaramamaktan korktuğu bir takım şeyleri sık sık tekrar ederse hata yapma olasılığı aza ineceği için kişi korkuya ve heyecana kapılmayacaktır. Kişinin kendine güvenini geliştirmesi için kendisinde eksik gördüğü noktalarda geçiştirme yollarına baş vurmalıdır. Daha önce bahsettiğimiz gibi aşırı heyecana güven eksikliği ve başaramama korkusu da neden olabilir. Burada ailelere çok iş düşmektedir çocuklara kapasitelerinin üzerinde ders yüklememeleri gerekir. Çocuklarından beklentilerini yüksek tutmakta doğru bir davranış olmayacaktır. Aşırı heyecan duygusuna sahip kişilerin yakınları kişilere sakin ol panik yapma gibi söylemler yerine sen başarırsın sen güçlüsün sen yeteneklisin gibi olumlu konuşmalar yapmaları kişinin heyecanını kontrol altına alması açısından faydalı olacaktır. 
Son Güncelleme : 04.02.2021 09:13:43
Aşırı Heyecan ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Aşırı Heyecan Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Aşırı Heyecan"
İyi günler benim kızımın aşırı heyecanlanma durumu var sınavlara girdiğinde veya kendisi için özel günlerde aşırı derecede heyecanlanıyor ve çok kötü sonuçlarla dönüyor ne yaptıysak bu heyecanını atamadık. Lütfen yardımcı olun Şimdiden teşekkür ederim.
Şenaltan . 25.08.2018
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022