İntihar

İntihar

İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Kısaca insanın ruhsal ve toplumsal sebeplerin etkisiyle hayatına son vermesi olarak tanımlanır. İntihar kelimesi Türkçe diline tanzimat döneminde batı dillerinden yapılan çevirilerde “suicide” sözcüğüne karşılık olarak girmiştir. Bu kelime, Arapçada kurban demek olan “nahr” dan türeyerek dilimize katılmıştır.

İntiharların %45-85’ inde depresif bir epizod söz konusudur. İntihar durumu depresif atağın en dip noktasında değil, çoğunlukla depresyonun bitiş döneminde gerçekleştirilir. En sık karşılaşılan intihar nedeni depresyondur, ancak intihar edenlerin ya da intihar teşebbüsünde bulunanların %95’inde psikiyatrik bir bozukluk bulunur. Bunların en az yarısına henüz tanı konmamıştır.

İntihar oranlarının sık görüldüğü yaş grubu 18-24 yaşlar arasındadır. Kadınlar erkeklere oranla 3 kat daha fazla intihar girişiminde bulunur. Ölümle sonlanan intiharlar erkeklerde 4 kat fazladır.

İntihara meyilli kişilerin tipik özellikleri bulunmaz. Yakın çevre ve aileden uzaklaşma, üzgün ve endişeli görünüm, okul başarısında düşme, huzursuzluk, şüpheli kaza ve yaralanmalar, küçük intihar girişimleri, sık sık ölümden bahsetme, yıkıcı davranışlar, alkol-ilaç alımı gibi davranışlar ciddi uyarıcı önem taşır. Okul ortamları ve çevresi, çocuklar ve gençler için, kendilerini sosyal ve akademik olarak kanıtlayabilecekleri en önemli sosyal ortamdır. Bununla ilişkili olarak intihar girişimlerinin bir çoğu okul döneminde görülür. Özellikle gençlerde, arkadaşlarının intihar etmesinden sonra sonra kendilerine zarar verme eğilimleri daha fazladır. Uzun süreli aile içi sorunlarında, reddedilme veya ani kayıplarda da intihar girişimlerine rastlanır. Erken müdahalenin, bu düşünceden uzaklaşmaları için olumlu etkileri bilinmektedir. İntihar girişimi nedeniyle muayeneye getirilen çocuk veya gençler öncelikle acil olarak değerlendirilmeli ve hayati bulguları gözden geçirilmelidir.

İntihar önlenebilir mi? Bu soruya verilecek cevap, intiharı önlemenin son derece zor olması gerçeğidir. Depresyonda veya başka bir psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle intihar fikri taşıyan birinin, düşünceleri akıl dışıdır ve yardıma ihtiyacı olduğunun bilincinde değildir.

İntihar etmeyi düşünen bireye daha çok tıbbi yardımda bulunmak, sosyal çevresi ve kendisi ile barışık olması için çalışmak, uyumlu bir kişi haline getirmek, bu hayatta değerli bir yerinin olduğunu, işe yaradığını görmesini sağlamak tedavi için önemli ve gereklidir. İntihar riski yüksek olan kişilerin davranış özelliklerinin bilinmesi ve intihar riski olan gruplara kişisel, sosyal, ekonomik, tıbbı açılar gibi çeşitli açılardan yaklaşılması önemli bir adımdır.

İntihar ihtimalini önlemeye çalışırken birinci öncelik, intihar eğilimi olan bireyin psikiyatrik bozukluktan gelişen zihinsel bozukluğunu tedavi etmektir. Bu amaç göz önünde tutularak antidepresan, anksiyolitik ve duygudurum dengeleyici ilaçların dışında intihar tedavisinde bilişsel davranışçı terapi uygulanır. Bilişsel davranışçı terapinin tekrarlanma ihtimali taşıyan intihar girişimlerini önlemede oldukça yararlı olduğu belirlenmiştir.

Gelişmiş ülkelerde intiharları önleme programları çerçevesinde yüksek intihar riski taşıyan gruplarda etkinlikler düzenlenerek yalnızlık, sevilmeme, hayatın anlamsızlığı gibi duygularla mücadele edilmeye çalışılmaktadır. İntihara eğilimli davranışların önemli bir kısmının dolaylı bir iletişim yolu olduğu bilinmeli, hem ruh sağlığı uzmanları hem de diğer bireyler intiharı önlemede üzerlerine düşen sorumluluğu almalıdır.

Son Güncelleme : 23.04.2021 18:05:50
İntihar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İntihar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İntihar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru olduğuna inanma, hayattaki bazı gerçeklerden doğru olmayan bir takım anlamlar çıkartma gibi yanlış inan...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Ajitasyon
Ajitasyon
Ajitasyon, ruh bozukluğu sebepleriyle, çevredeki kişilerin davranış ve tutumlarına bağlı meydana gelen, hem davranışsal, hem de ruhsal heyecanlılık şe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022