Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kendine Zarar Verme

Kendine Zarar Verme

Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum problemi yaşadıklarında, kendi bedenlerini keserek rahatladığını görme haline sık rastlanılır. Kendine zarar veren insanın geçmişinde çok zorlu problemler yaşadığını ve bunu içselleştirerek, dışarıya bu şekilde yansıtma ifadesi olarak görülmektedir. Çoğunlukla bireyler kendilerine neden zarar verdiklerini bilmezler.

Bu yansıtma işlemi kelimelerle ve düşüncelerle ifade edilmemenin bir şeklidir. Kişiler kendi bedenlerine zarar verdikten sonra tekrardan hayat ile başa çıkabilme konusunda kendilerine güvenirler. İnsanoğlu ciltlerini çizerek, vücutlarının belli alanlarını keserek ve yakarak, ellerini ısırarak, çok fazla ellerini ovuşturarak ve çok fazla vücutlarını kaşıyarak, bilerek kendilerini sağa sola veya evdeki eşyalara çarparak, çok fazla ilaç tüketerek ya da buna benzer türden şeyler içerek kendilerini zehirler ve yaralarlar. Kendisine zarar veren insanların birçok gayesi vardır. Bunlar şunlardır;
 • Çektiği sıkıntıları ve acıları dışarıya vurmak,
 • İlgi alanlarını acısı dışındaki başka alanlara yönlendirmek,
 • Başka insanlara iç dünyalarını aktarmak,
 • Başkalarının tesellisine ihtiyaç duymak.
Bu durum aynı anda kendi hayatının kontrolünü elinde tutma çabası veya kendisine ceza vermesi anlamlarına da gelmektedir. Çünkü bu insanlar başka kişilerin onlara verdikleri tepkiler karşısında korkuya kapılırlar, utanırlar ve bu durumdan dolayı endişe ederler. Kendi bedenlerini yaralayan insanlar yaptıkları bu davranışlara dikkat çekmek yerine bu durumu onlardan gizlemeyi tercih ederler. Genellikle insanlar bu zarar vermenin farkında olmasalar bile bu davranışları sergilemektedirler. Bunu şu şekilde yaparlar:
 • Çok fazla sigara tüketmek,
 • Aşırı alkol tüketmek,
 • Haddinden fazla yemek yemek,
 • Çok fazla çalışarak bedenini yormak normal insanların yaptıkları eylemlerdir. Bu eylemler insanların hissizleşmesine neden olmaktadır. Dikkatlerini başka yönlere çekerek düşünmekten kaçınırlar ve duyguları ile baş başa kalmaktan uzaklaşırlar.

İnsanların kendilerine zarar verme sebepleri şunlardır

 • Fiziksel sebeplerden kaynaklı olabilir.
 • İletişim sorunu yaşayanlarda meydana gelir.
 • Belli hastalıklar yüzünden acı çektiği için kendisine zarar verebilir,
 • Zararlı alışkanlıklar sonucunda kendisine zarar verebilir.
 • Bazı hastalık nöbetleri geçirdiği esnada kendisine zarar verebilir.
 • Fazla sinir sahibi ve asabi olan insanlarda meydana gelebilir.
 • Cinsel istismara uğrayan insanlar kendilerine zarar verebilirler.
 • Maddi açıdan büyük sıkıntılar yaşayan insanlar kendilerine zarar verebilirler.
 • Aile içinde problem yaşayan insanlar kendilerine zarar verebilirler.
 • Akli dengesi yerinde olmayan kişiler kendilerine zarar verebilirler.
 • Çok büyük korku içinde yaşayan insanlar kendilerine zarar verebilirler.
 • Terk edilmiş ve sokağa atılmış insanlar kendilerine zarar verebilirler.
 • Sevdiği bir kişi tarafından ihanete uğrayınca kendilerine zarar verebilirler.
 • Çok sevip karşılık göremeyince veya sevdiği kişiden ayrılmakta kendisine zarar vermek için bir sebep sayılır.
 • Çok fazla stres altında olan çocuklar, özellikle de sınav stresleri yüzünden kendilerine zarar verebilmektedir. Bunu nedeni ise başaramama hissidir.
 • Ailelerinin baskısı altında olan gençlerde kendilerine zarar vermektedirler.

Hangi insanlar kendilerine zarar verme eğilimindedir?


Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda en çok kadınların kendilerine zarar verdikleri oraya çıkmıştır. Fakat kadınların arkasından sırayı genç erkelerin takip ettiği görülmektedir. Bunun yanında toplum içerisinde ayrımcılığa maruz kalmış insanlarında kendilerine zarar verme eylemi içerisinde oldukları görülmektedir. Ruh sağlığı açısından durumu iyi olmayanların da bu sıra içerisinde yer edinmektedir. Uyuşturucu bağımlılarında bu risk artmaktadır. Sokağa atılan insanlar ve kendini değersiz gören bireylerde kendilerine zarar vermektedirler. Özellikle de ergenlik dönemindeki problemler yüzünden çok fazla kendilerini yaralayan gençler bulunmaktadır.

Kendilerini topluma kabul ettirememe hissi onları yanlış yerlere ve yanlış davranışlara sürüklemektedir. Kendilerine olan güvenleri az ve eksik olan bireyler bu durumu içselleştirerek, kendilerini dış dünyadan soyutlarlar. Yalnız hissederek kimsenin onları anlamadığını düşünerek bir içsel bunalım geçirirler. Bu durum bireyin bu iç bunalımının dışarıya yansıtmasını ise kendine zarar vererek göstermektedir. Kadınların cinsel istismara uğramaları sonucu bu durumu dile getirmeyerek; kendi bedenlerine zarar vermesi ile sonuçlanır. Cinsel istismara uğrayan kadın kendini suçlar ve bu durumdan utanarak kendi hayatına son verebilir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 09:04:26
Kendine Zarar Verme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kendine Zarar Verme Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Kendine Zarar Verme"
Bir yakınımızın çocuğu yakın bir zaman önce kendine zarar vermeye başladı. Kendine zarar veren kişilerin amaçları nedir? İnsanların kendilerine zarar verme sebepleri nelerdir? Hangi insanlar kendilerine zarar verebilir? Kişiler kendilerine çoğunlukla nasıl zarar verirler? Ergenlik döneminde yaşanan sıkıntılar, kişileri kendine zarar verme eğilimine iter mi? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Fatma . 04.10.2018 11:26:38
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızlanma...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi öz benliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. Yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Kısa...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (Hezeyan) ve varsanı (Halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (Schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (Phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru olduğuna inanma, hayattaki bazı gerçeklerden doğru olmayan birtakım anlamlar çıkartma gibi yanlış inanç...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Ajitasyon
Ajitasyon
Ajitasyon, ruh bozukluğu sebepleriyle, çevredeki kişilerin davranış ve tutumlarına bağlı meydana gelen, hem davranışsal, hem de ruhsal heyecanlılık şe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024