Psikotik Depresyon

Psikotik Depresyon

Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik belirtiler sık sık depresif tema ile uyumludur. Başka bir deyişle, suçluluk, yetersizlik, günahkarlık, cezalandırılmaya layık olma, kabahatleri nedeniyle kendinin ya da başkalarının başına yıkımların geleceği çürüyüp yok olma gibi hezeyanlar oluşabilmektedir.
Akut bir psikozda ortaya çıkan çok fazla sayıda semptom daha önce görülebilir ve önemli erken ikaz belirtileridir. Fakat bir psikozun belirtisi kolay teşhis edilemeyebilir. Fakat pek çok birey sıradan olmayan bir davranışın psikozun ortaya çıkmasından çok fazla önce başladığını belirlemektedir. Bu belirtiler genellikle ergenin uyuşturucu madde kullanımına ya da tembelliğine, böbürlü oluşuna ya da yoksun kooperasyonuna bağlanır. Kulağına kendisini aşağılayan, kötü söz eden, iftira atan sesler gelebilir. Çürüyor olduğuna ilişkili olarak pislik kokuları biçiminde koku halusinasyonları gerçekleşebilmektedir. Genellikle bipolar affektif sorun (iki uçlu duygu durumu bozukluğu) seyrinde belirir. Tedavi edilebilmekle beraber tekrarlama ihtimali yüksektir. Önemli boyutta işlevsellik kaybına neden olabilmektedir. En berbat yönü ise intihar rizikosunun fazla olmasıdır. Daha ağır tedbirler kullanıldığında hayati risk artmaktadır. Hastanın iyileştirme amaçlı kesinlikle hastaneye yatırılması gereklidir. Kuvvetli antidepresan ve antipsikotik rehabilitasyonun yakınında EKT (elektroşok)'nin de eklenmesi ile intihar riski azaltılarak kısa zaman içerisinde iyileşme sağlanabilecektir. Psikotik bunalım gerek gidiş boyutu gerekse rehabilitasyonda taşıdığı özellikler açısından özel bir aşağı grup olarak değerlendirilebilir. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERI'de yapılmış olan epidemiyolojik çalışmasında (ECA) major bunalım tanısı alanların %14 'ünde psikotik özellikler saptanmıştır (Johnson ve ark, 1991). Major bunalım tanısıyla yatarak iyileş tedavisi görenlerin de %25 de psikotik bunalım meydana geldiği bildirilmiştir (Coryell ve ark, 1984). Psikolojik bunalım ayırıcı tanısında uyarılara dikkat edilmesi gerekli olan 2 vaziyet bulunur.

Etiyoloji: Psikotik depresyonda bilimsel çalışmalar hipotalamus-pitüiter-adrenal ekseni (HPA), dopamin ve serotonin üstünde odaklanmaktadır. Psikotik depresyonu (PMD) olanları öbür depresyonlu hastalarla karşılaştıran çalışmalarda PMD'lu hasta olanların 24 saatlik idrardaki kortizol seviyelerinin ve DST 'nde baskılanmama oranının daha fazla meydana geldiği bildirilmiştir (Lykouras ve ark,1988). Bilindiği benzeri bu bilgiler HPA ekseni aktivitesinin artışını göstermektedir. PMD' lu hasta olanların plazma ve beyin omurilik sıvılarında (BOS) dopamin ve metabolit sıvısı homovalinik asit (HVA) seviyelerinin fazla yer aldığı bildirilmiştir (Schatzberg ve Rothschild, 1992). Bu hastalığı olanların antipsikotiklerden fayda görmeleri de dopaminerjik sistemin rolünü desteklemektedir. 5-HT ile alakalı çalışmalar bu nörotransmitterin trombositlerden alımı (uptake) ve metabolitlerinin ölçümü üstünde odaklanmıştır.

Belirtiler: Major bunalım ölçütlerini karşılayan bir hastada bununla beraber suçluluk psikolojisi, nihilistik, paranoid somatik duygu ve /veya halüsinasyonlar varsa tabloyu psikotik bunalım olarak tanımlayabiliriz.

Gidiş Özellikleri: Major çöküntüye psikotik belirtiler eşlik ettiği zaman mortalite ve morbidite yükselmektedir. Bunda psikotik depresyonlularda intihar teşebbüsüne sık rastlanması ve hasta olanların daha zor yollar kullanmasının rolü bulunur.

Tedavi: Psikotik bunalım, çöküntünün alt tipleri içerisinde özel bir iyileştirme gerektirmesiyle de ayrılmaktadır. Bunun için son günlerde yapılmış olan bir çalışmada psikotik özellikli depresyonu var olan hasta olanların % 93'üne verilen ilaç rehabilitasyonunun eksik meydana geldiği, % 41'ine hiç nöroleptik verilmediği saptanmıştır.
Son Güncelleme : 04.12.2020 11:16:42
Psikotik Depresyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Psikotik Depresyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Psikotik Depresyon"
Psikolojik olarak depresyona girmiş olduğumu düşünüyorum ama tam emin olamıyorum. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? tam olarak psikolojik bozukluk yaşadığıma emin olmam ya da yaşamadığımı anlamam için ne yapabilirim?
Hüden . 08.10.2018 19:42:03
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru olduğuna inanma, hayattaki bazı gerçeklerden doğru olmayan bir takım anlamlar çıkartma gibi yanlış inan...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Ajitasyon
Ajitasyon
Ajitasyon, ruh bozukluğu sebepleriyle, çevredeki kişilerin davranış ve tutumlarına bağlı meydana gelen, hem davranışsal, hem de ruhsal heyecanlılık şe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022