Dürtüsellik

Dürtüsellik

Dürtüsellik, kişinin isteklerini erteleme, davranışlarını planlama ya da kendini frenleme gibi konularda yaşadığı zorluk olarak tanımlanabilir. Dürtüsel kişiler attığı adımları, gerçekleştirdiği davranışları genellikle planlamadan, düşünmeden gerçekleştirir, bu konularda oldukça sabırsız davranarak büyük riskler alabilir. Çevre tarafından bu kişilerde dikkat eksikliği ve davranış bozukluğu olduğu gözlemlenir. Kişi her hangi bir sıraya girdiğinde sırasını beklemekte zorlanır, başkalarının konuşmalarını keser, her hangi bir oyun oynanırken oyunu bozarak araya girer, soruları sonuna kadar dinlemeden cevap verebilir. Bu tarz davranışlar kişinin yaşam düzeyini etkiliyor ise dürtüsellik söz konusu olabilir. Dürtüselliğe, depresyon, öğrenme zorluğu, karşı gelme bozukluğu, davranış bozukluğu gibi şikayetlerde eşlik edebilir. Dürtüsellik kadınlara oranla erkeklerde üç kat daha fazla görülen bir sorundur.

Dürtüsellik için kimler risk altında?

Dürtüsellik sorunu yetişkinlere nazaran çocuklarda daha fazla görülür. Bu soruna maruz kalan çocuklar yöneltilen sorulara esnek bir şekilde yanıt veremez ve dolayısı ile olayları sağlıklı bir şekilde algılayarak değerlendiremez. Karşı karşıya kaldığı sorunları çözmekte güçlük yaşar. Çocuk okulda sırasını beklemeden ya da parmak kaldırmadan öğretmenin yönelttiği soruya cevap verebilir. Ayrıca oyunlarda araya girmek, yerinde oturamamak, başkalarının konuşmalarını kesmek gibi davranış bozuklukları sergiler. Karşıdaki kişi çocuğa bu tür davranışları neden yaptığını sorduğunda, çocuk engel olamadığını açıklar. Kişi kendini kontrol etmek için çabalasa da bunu beceremez, çevrede kontrolsüz bir görünüm yaratır. Bu tür davranışlardan dolayı çocuklar derslerinde başarısız olurlar.

Dürtüsellik belirtileri nelerdir?

  • Bildiği sorunun cevabını sorunun tamamını dinlemeden vermek
  • Hareketlerini frenleyememek
  • Sabırsızlık, düşünmeden hareket etmek
  • İsteklerini erteleyememe
  • İstenilen bir şey için tutturmak
  • Konuşurken araya girmek

Dürtüsellik nedenler?

Dürtüsellik sorunu, beynin ön tarafındaki bölge ile alakalı olarak beynin yapısında normalden az kanlanma olması ve şeker kullanımı, aile içinde dürtüsellik sorunun olması, alkolizm, davranış bozukluğu, depresyon gibi sıkıntılar nedeniyle oluşabilir. Dürtüsellik probleminde temel bir etken haricinde sorunu tetikleyen şikayetlerin var olması nedendir. Aile içi geçimsizlik, duygusal yoksunluk gibi durumlar dürtüselliği tetikleyebilir.

Dürtüsellik tanısı ve tedavisi

Dürtüsellik tanısı klinik görüşme ile konulabilir. Tanıyı desteklemek amacıyla bazı testlerden yardım alınsa da en değerli test klinik görüşmedir. Dürtüsellik tanısı için MR, EEG gibi tetkikler çok özel durumlarda uygulanır. Aksi halde bu tür tetkiklerin gerekliliği söz konusu değildir.

Dürtüsellik tanısı konduktan sonra, psikopedagoji, medikal tedavi ve nöropsikoloji yöntemlerinden yararlanılır. Dürtüsellik sorunu olan çocuklarda psikiyatrik ve nörolojik muayene ve testler uygulanarak tedavi planlanır. Tedavide anne ve baba eğitimi, öğretmen eğitimi, özel eğitim gibi çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmalar tedaviyi desteklemek için önemlidir. Tedavide amaç bireyin toplum ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesini sağlamaktır. Özel eğitimler haricinde dürtüsellik rahatsızlığında ilaç tedavisi uzun yıllardır kullanılmakta ve oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. İlaç tedavisinde başarı çocuğun yaşı, ailenin tedaviye uyumu, çocuğun zeka düzeyi gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Stimülanlar dürtüsellik tedavisinde güvenilir oldukları için ve çocuk üzerinde her hangi bir bağımlılık yaratmadıkları için tercih edilir. Ailenin ilaç kullanımı ile alakalı yanlış bilgisi genellikle ilaç tedavisinin reddedilmesine neden olmaktadır. Oysaki ilaç tedavisinin reddedilmesi tedavinin gecikmesine ve geri dönüşü olmayan sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.


Son Güncelleme : 28.12.2020 11:47:45
Dürtüsellik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dürtüsellik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Dürtüsellik"
Ben bir konferansa katıldığım zaman ve konuşmacının bizlere sorunuzun olup olmadığını sorduğunda daha sorusunu bitirmeden ben fırlayıp cevap vermek istiyorum. Çoğu zaman bunu derslerde de yapıyorum. Bunun bir hastalık olduğunu farkındayım. Özellikle bu durumlarla karşı karşıya kalmak dürtüselliğin en olumsuz taraflarından biridir. Sabırsız biriyim. Bundan kurtulmak için ne yapmam gerekir?
Ennur . 02.11.2018 09:54:45
CEVAP YAZ
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022