Ayak Fetişizm

Ayak Fetişizm

Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise bazen iç çamaşırı bazende ilgi çeken bir obje olabilir. Fetişizm ile ilgili duyulan objeye karşı aşırı derecede bağımlılık anlamına gelmektedir. Kişide bulunan cinsel uyarılar bazen vücudun farklı ya da cinsellik dışı bölgelerinde meydana gelebilir. Erkek gibi kadınlarda oluşabilen ayaklarda ya da bacaklarda cinsel yoğunlaşma olmakla beraber, vücudun belli bölgelerinde cinsel anlam ifade eder. Kısacası ilgi duyulan obje kişinin bilinç altında cinsellikle alakalı herhangi bir yerde ortaya çıkabilir.

Erkeklerde cinsel isteği artırmak için oluşan unsurlarının bir tanesi de ayaklarda bulunduğu çeşitli yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Erkeklerin kadının bedeninde cinsellik ve gıdıklayıcı bir his uyandıran bölgeleri arasında ayaklarda bulunabilir. Bu ayak ile alakalı olan cinsel dürtü detaylı olarak araştırılıp, varlığı kanıtlanmıştır.

Erkek sevdiği kadınla beraberliği esnasında ayaklarına ilgi duyduğunu gizleyip, bunu partnerinden saklayabilir. Bu duygular ilişki sırasında farklı bir hal almaktadır.Erkeğin bu duygularını anlatması ve kadının ayaklarını güzelleştirmek için ayrı bir çaba ve özen göstermesini istediği talepleri bulunabilir. Bu duygularını cinsel organdan çok ayak bölgelerine karşı hissettiği için farklı bir boyuta ulaşabilir. Bu durumda kadının sürekli ayaklarını oje sürmesi ve tırnaklarını sürekli uzatması gibi istekler kadında başka sıkıntılar yaşatabilir. Ayrıca bu takıntı cinsellik arasında sadece ayağa yönelik bir durum olduğu zaman kadında kullanılmış olma hissi ve diğer birliktelik oluşmadığı için tatminsizlik olarak sorunlar yaşanmasına neden olur. Ayak fetişizmi erkeklerde kadınların ayağına karşı bağımlılık ve aşırı derecede isteğin oluşmasına ayak fetişizmi adı verilir. Bu belli bir ölçüde görülürken; fazlasının takıntı oluşturduğu bilinmektedir.

Takıntı derecesine göre ayak fetişizmi cinsel yönünden masum veya şehvet duygusu uyandırdığı söylenebilir. Bazı durumlarda erkekler kadınların ayağının değilde hem cinsinin ayağına karşıda ilgi duyduğu görülmektedir. Bu ayak fetişi belli boyutlarda ifade edilmezken; erkeklerin birbiri ile etkilendiği durumlarda karşılık bulan durum ve his olarak yaşanır.

Partnerler birbirlerinin ayaklarını herhangi bir yerini beğeniyorlar veya bunlardan karşılıklı zevk alıyorlar ise bunu belirli bir dille ifade edemezler. Kişi karşılıklı olarak bundan mutluluk duyuyor ise söz konusu haline getirerek; partnerler arasında bu düşünceyi konuşmakla halledebilirler. Ayak fetişi neticesinde kişinin yaşamında sosyal veya ailevi sorunlara yol açıyor ise sosyal hayatını huzursuz edecek boyutlara ulaştığı görülebilir.Böyle durumlarda psikolojik tedavi gerektirir ve bu durumu yaşayan kişinin kendilerini tedavi ettirmeleri gerekebilir. Bazı insanların gizli veya açık bir şekilde fetişi bulunur.

Kişide cinsellik uyandıran, görüldüğü zaman cinsel duyguları değiştiren veya kabartan olgular arasında ayaklarının da bulunduğu bilinmektedir. Bazı durumlarda iç çamaşırı, ayakkabı, parfüm gibi durumlar kişide cinsellik uyandırırken; çok nadirde ayaklarda bulunan çağrışımlar cinselliği tetikler. Ayrıca ayak fetişizminin yanı sıra ayakkabı fetişizmi de oldukça yaygın olarak gözlenir. Erkeklerin kadın ayakkabılarına karşı duyduğu bağlılık cinsel isteklerini ayakkabılara dokunarak elde ederken; erkeklerde de aynı zamanda işkence konusunda bir saplantı oluşturmaktadır. Bu ayakkabı fetişizmi erkeklerin kadın ayakkabıları ile cinsel birliktelik sırasında kendilerini çiğnemesini bu durumda da yaşadıkları haz ile ifade edilir. Bazı durumlarda ayakkabı fetişizmi erkeklerde mazoşist boyutlara kadar ulaştığı görülmektedir.
Son Güncelleme : 15.12.2020 13:51:28
Ayak Fetişizm ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ayak Fetişizm Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Ayak Fetişizm"
çocuğum ayaklara ilgi duyuyor bu bir psikolojik sorun mudur. Lütfen bilgilendirin.
Berna Küsmez . 13.07.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru olduğuna inanma, hayattaki bazı gerçeklerden doğru olmayan bir takım anlamlar çıkartma gibi yanlış inan...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Ajitasyon
Ajitasyon
Ajitasyon, ruh bozukluğu sebepleriyle, çevredeki kişilerin davranış ve tutumlarına bağlı meydana gelen, hem davranışsal, hem de ruhsal heyecanlılık şe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022