Algıda Seçicilik

Algıda Seçicilik

Algıda seçicilik, Kişinin etrafı ile ilgili algı durumunu etkileyen psikolojik bir kavramdır. Kişi çevresinde bulunan kişilerden, olaylardan, nesnelerden ve uyarıcılardan birisine veya birden fazlasına dikkatinin yönelmesidir. Kişilerin etrafta birden fazla olan olay veye objelerin içerisinde algılayabildiği şey mutlak kişide daha önce psikolojik olarak olumlu veya olumsuz bir etki bırakmıştır. Kişinin anlık psikolojisi algılama durumunu değiştirebilir. Örneğin araba kullanırken veya yolda yürürken her gün önünden geçtikleri bir levhada doktor veya avukat bürosu reklamını görmemektedir. Fakat hasta olan veya avukatlık bir durumu olan kişiler. Her gün geçip görmedikleri reklamı o an içerisinde bulundukları şartlarlar dan dolayı algılayıp görmesine etki etmektedir. Algıda seçicilik kişinin yaşantısına, psikolojisine, hayat felsefesine, mesleğine, inancına göre değişmektedir. Örneğin kalabalık bir ortamda bir kapkaç olayında etrafta bulunun bir doktor, bir polis, ve meraklı vatandaşlar bulunmaktadır. Yerde yatan bir bayan var ve çantam çalındı diye bağırıyor. Doktorun algısı acaba bir yeri yaralandı mı diye odaklanır. Polis kim çaldı diye odaklanıp yakalama peşine düşer. Kimileri de ne olmuş nasıl olmuş merakına kapılır. bu örnekte kişinin mesleğine ve psikolojine göre algıda seçiciliği anlayabiliriz. Algıda seçicilik ruh haline veya bedensel ihtiyaçlarına göre değişebildiği gibi Kişinin yaşadığı çevre ve kültüre göre değişebilir.

Algıda seçicilik etkileyen etmenler nelerdir?

Psikolojik etmenler:
 • İnsanlar ruh hallerine göre yani o anki mutlu veya üzüntü hallerine göre olayları veya nesneleri kişileri algılayabilir.
 • Kişinin açlık veya tokluk hallerine göre algıları değişebilir. Tok olan bir kişi yolda yanından geçen simitçiyi görmezken aç olan kişi simitçiyi algılayıp simidin kokusunu bile hissede bilir.
 • Ön yargıya veya bakış açısına göre algılanma durumu. Kişinin hayat felsefesine uymayan bir kişiyi daha çabuk algılayabilir.
 • Endişe, korku, öfke ve üzüntü kişinin algıda seçiciliğini değiştirebilir.
 • Kişi geçmişte yaşatığı bir olay ile karşılaştığında daha çabuk algılayabilir,
 • Kişinin aklı dengesi algılamayı daha çabuk veya daha geç olarak etkileyebilir.
Genel yani toplumsal kaynaklı dış etmenler:
 • Kişi çevresinde olan tuhaflıkları daha çabuk algılayabilir.
 • kişi sabit bir halde dururken hareket halindekileri daha çabuk algılayabilir.
 • Kişi etrafındaki ani değişimleri çabuk algılayabilir.
 • Çevrede aykırı durup zıt olan şeyler çabuk algılanır.
 • Etraftaki uyarıcıların Büyüklüğü ve aykırı şekilleri çabuk algılanır.
 • Bir toplumun yaşam tarzına veya örf adetine aykırı olan şeyler çabuk algılanır.
Algıda seçicilik yani kişi neyi çabuk algılar veya geç algılar yada hiç algılamaz bu kişinin ruh haline yaşam biçimine bulunduğu toplumun kültürüne göre değişmektedir. Kişinin ihtiyacına göre algısı değişebilir. Örneğin Hamile bir bayan etrafta hamile insan görüp algılaması gibi. Kişi kendisi için önem taşıyan bazı durumları daha çabuk algılayabilir. Evinde huzursuzluk yaşayıp eşinden dayak yiyen bir bayan etrafta aynı durumda olan kişileri daha çabuk fark edip onu anlaya bilir. Kişi sevdiği yiyecekleri renkleri daha çabuk algıladığı gibi nefret ettiği veya tiksindiği şeyleri de çok çabuk algılayabilir. Algıda seçicilik daha öncede bahsettiğimiz gibi kişinin ihtiyaçlarına, ruh haline, iç ve dış etmenlere göre değişebilir. Örneğin aç bir insan yürürken karşısına çıkan bütün restoranları gördüğü gibi herhangi bir elbiseye ihtiyacı olan bir kişide yolda yürürken mağazaları algılayabilir. Veya erkeklerin algısını arabalar çekerken bayanların algısını ev eşyaları çekebilir. Kısacası algıda seçicilik kişinin hayata bakış açısına, ruh haline, ihtiyaç haline, toplum ve çevresel faktörlere göre değişmektedir. Algıda seçicilik kişinin özel çabası veya isteği ile oluşan bir kavram değil kişinin genel durumu ile oluşan bir kavramdır.
Son Güncelleme : 17.04.2021 22:07:42
Algıda Seçicilik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Algıda Seçicilik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Algıda Seçicilik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Pedofoli
Pedofoli
Pedofoli, Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz yetişkin bir bireyin çocuklara yönelik cinsel arzu halk dilinde sübyancılık ve sapıklık demektir. Sorunlu bir çocukluk yaşayan ve özgüveni düşük kişilerde daha sık görülür psikoseksüel bir hastalıktır. ...
Ayak Fetişizm
Ayak Fetişizm
Ayak fetişizm, Fetiş kutsal sayılan ya da şans getirdiğine inanılan varlık anlamına gelmektedir. Bu kimi zaman nesne ya da aksesuar olarak kullanılırken; kimi zaman bedenin herhangi bir bölümünde bulunur. Ayrıca ilgi alanına giren şey bazen elbise ba...
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm
Hipopituitarizm hastalığı, insanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Aslında bu hastalığa direk olarak hipofiz bezi yetmezliği diyebiliriz. Sağlıklı insanlarda hipofiz bezleri, vücutta kullanılan hormonl...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme, Ani sinirlenme insanın elinde olmayan sebepsiz yere olan bir durumdur. Bir anda gelişen ani sinirle vücuttaki adrenalin yükselir ve bu durum hastanın o anki halinin stresli olduğunu gösterir. Kişinin aniden nabız artışlarında hızla...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, diğer bir adıyla varsanı, gerçek hayatta var olmayan ancak kişilerin duyu organlarının herhangi biriyle algıladığını zannettiği durumların adıdır ve halüsinasyonlara genellikle sinirsel ya da ruhsal hastalıkları olan kişilerde rastlanır...
Transseksüel
Transseksüel
Transseksüel, kendini karşı cinse ait hissetme, karşı cinse benzeme eğilimi taşıyan kişilere transseksüel denir. Hem erkek hem de kadınlar için geçerli olan transseksüellik, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyicidir. Kişi davranışlarından çok iç ...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşma, günümüz toplumumuzda direk olarak bir hastalık olarak görülmektedir. İnsanlar böyle bir insanı gördükleri zaman bu kişiye deli gözüyle bakarlar. Aslında her kendi kendine konuşan kişi hasta değildir. İnsanlarda bu rahatsızlığın...
İntihar
İntihar
İntihar, insanın kendi özbenliği içinde, üstbenlik ile çatışması sonucunda oluşan kaygının eyleme dönüşmesidir. Eski çağlardan beri kendine zarar veren insanlar var olmasına rağmen, intihar sözcüğü 18. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. K...
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme
Kendine Zarar Verme, İnsanların kendilerine zarar verme eylemleri demek kendi bedenlerine ciddi hasarlar vererek ve vücudunun belirli yerlerine zarar vererek yaralaması durumu olarak tanımlanır. Özellikle çocuklarda girdikleri yeni ortamda uyum p...
Psikotik Depresyon
Psikotik Depresyon
Psikotik depresyon özellikli bunalım, psikolojik bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın ilerleyen safhalarında depresif tabloda psikotik özellikler de görülebilir. Bu psikolojik belirtiler sanrı (hezeyan) ve varsanı (halisinasyon) lardır. Bu psikotik beli...
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni
Akut Şizofreni, Şizofreni Türkçeye Yunanca olarak şizo (schizein) ve akıl anlamına gelen frenos (phren) kelimesinden gelir. Ayrık veya bölünmüş anlamına da gelmektedir. Bu rahatsızlıkta hastanın ayna anda iki farklı gerçeklilik içerisinde yaşıyor olm...
Fetişizm
Fetişizm
Fetişizm, Kişinin normal insanlara göre cinsellik duygusu uyandırmayan birtakım nesnelere ilgi duyması ve bu ilgiyi saplantı haline getirmesi olarak tanımlanan ve bir davranış bozukluğu olan fetişizmin, genellikle erkeklerde olduğu bilinmektedir. Fet...

 

Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Transseksüel
Kendi Kendine Konuşma
İntihar
Kendine Zarar Verme
Psikotik Depresyon
Akut Şizofreni
Fetişizm
Delüzyonel Bozukluk
Konsantrasyon Bozukluğu
Megalomani
30 Yaş Sendromu
Yalnızlık
Bipolar Bozukluk Testi
A Tipi Otizm
Ajitasyon
Stres Anında Vücuttaki Değişiklikler
Sinir Ucu İltihabı
Çocuklarda Panik Atak
Dürtüsellik
Sadist
Asosyal
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Şizofreni Testi
Aşırı Heyecan
Popüler İçerik
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk
Delüzyonel Bozukluk, Kişide değiştirilemeyen kalıcı bazı düşünce ve davranışların yanlış olduğunun kesin bilinmesine karşılık düşüncelerinin doğru old...
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon Bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu: Yaşadığımız toplumda neredeyse % 30'unda konsantrasyon bozukluğu bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerde daha çok görü...
Megalomani
Megalomani
Megalomani, Sosyal psikolojinin alt dallarından olan megalomani insanın kendisini olduğundan fazla ve büyük görmek, eşdeğer insanlardan üstün görmenin...
30 Yaş Sendromu
30 Yaş Sendromu
30 yaş sendromu, adından da anlayabileceğimiz gibi insanlarda 30'lu yaşlarda ve hatta bazı insanlarda 28 yaşında bile görülebilen bir sorundur. 30 yaş...
Yalnızlık
Yalnızlık
Yalnızlık, Yalnızlık nadiren ya da kimi zaman insanın kendisini bir çok etkinlikten koparmasıdır. Bir köşeye çekilme, diğer insanlardan uzaklaşma, işi...
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar Bozukluk Testi
Bipolar bozukluk testi, bipolar bozukluk tanısı koyabilecek herhangi bir psikolojik test, film çekimi, laboratuvar testi gibi tetkikler bulunmamaktadı...
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm
A Tipi Otizm, A Tipi Otizm yani atipik otizm, yaygın gelişimsel bozukluktur ve çocuk hakkında belirli bir teşhis konulamaması, ancak çocuğun birden...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Pedofoli
Ayak Fetişizm
Hipopituitarizm
Ani Sinirlenme
Halüsinasyon
Beyincikte Denge Bozukluğu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyincikte Denge Bozukluğu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022